R e k l a m a

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy bocheńskiego Szpitala – już czwarty miesiąc w nowej lokalizacji

Materiał Partnera

-

Otwarty 30 października ubiegłego roku nowy Oddział Opiekuńczo-Leczniczy z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej przy ul. Karolina 16 posiada zakontraktowanych przez NFZ łącznie 80 łóżek. O tym jak duże jest zapotrzebowanie w naszym regionie na usługi w zakresie opieki długoterminowej świadczy fakt, iż na dzień dzisiejszy oddział nie posiada już wolnych miejsc.

Przeniesienie oddziału i przede wszystkim przewiezienie pacjentów było logistycznie trudnym zadaniem, ale dzięki dużemu zaangażowaniu personelu, wszystko udało się sprawnie i szybko przeprowadzić. Już trzy miesiące funkcjonujemy w nowej lokalizacji, w nowym  świetnie wyposażonym budynku co w sposób istotny wpłynęło na  poprawę procesu  leczenia i pielęgnacji pacjentów, ale również na naszą pracę. mówi Koordynator Pionu Opiekuńczo-Leczniczego Renata Weiss.

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dwóch zakresach:

  • opiekuńczo-leczniczym
  • opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy jest oddziałem w którym udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie długoterminowej opieki i pielęgnacji pacjentów, wymagających  ze względu na stan zdrowia, całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym. 

  • do oddziału przyjmowani są pacjenci u których w ocenie skalą samodzielności „skalą Barthel” otrzymali 40 pkt.  lub mniej, którzy  mają ukończony i udokumentowany proces leczenia, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji
  • do oddziału nie przyjmuje się pacjentów którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 pkt. lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Pododdział Wentylacji Mechanicznej obejmuje opieką pacjentów z zakończonym postępowaniem diagnostyczno-leczniczym u których, w związku z niewydolnością oddechową konieczne jest stosowanie ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

Pobyt pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym finansowany jest w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje świadczenia lekarskie, pielęgniarskie, psychologa, logopedę,  rehabilitację, terapię zajęciową oraz leczenie farmakologiczne i dietetyczne. 

Fundusz nie finansuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania (koszty po stronie pacjenta w wysokości 70% dochodu) z wyłączeniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego kompletną dietą przemysłową, które finansowane jest w ramach umowy z NFZ. 

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc