R e k l a m a

Nagroda dla Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni

-

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni otrzymał certyfikat: Srebrny Samorządowy Lider Inwestycji za osiągnięcia w ogólnopolskim rankingu. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że po przeanalizowaniu prawie 50 tysięcy regionów, postanowiono przyznać wyróżnienie za wysoką aktywność inwestycyjną.

Samorządowy Lider Inwestycji to ogólnopolski ranking, którego zadaniem jest niezależna, obiektywna i wiarygodna ocena poziomu oddziaływania samorządów i jednostek samorządowych na aktywność inwestycyjną całego kraju.

Ranking tworzony jest dwuetapowo. W etapie pierwszym – regionalnym w obrębie każdego z kilkudziesięciu tysięcy mniejszych rankingów, wyłanianych jest dziesięć podmiotów (samorządy razem z instytucjami) o największej aktywności inwestycyjnej i wpływie na rynek inwestycyjny danego regionu.

Podmioty z TOP 10 etapu regionalnego, przechodzą do etapu drugiego – ogólnopolskiego, w którym odsiewa się tylko samorządy i ich jednostki samorządowe oraz oceniany jest ich wpływ na rynek inwestycyjny całego kraju. Ocena samorządów oparta jest o kryteria wskazane w regulaminie.

– W ciągu 2023 roku Powiat Bocheński zainwestował znaczące środki w rozwój infrastruktury drogowej. Kluczowe inwestycje przyczyniły się do poprawy komunikacji i bezpieczeństwa drogowego. Nowoczesne podejście do infrastruktury stanowiło fundament dla dalszego wzrostu gospodarczego i atrakcyjności powiatu dla inwestorów. Łącznie na inwestycje drogowe wydatkowano ponad 41 mln zł, a do najważniejszych inwestycji ubiegłego roku można zaliczyć z pewnością rozbudowę drogi Leksandrowa – Żegocina – Chrostowa – Kępanów, Trzciana – Łąkta Dolna, czy Nieprześnia – Zawada. Tym bardziej cieszy to wyróżnienie, za co przede wszystkim dziękuję pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024