R e k l a m a

Oświadczenie prezesa Kopalni Soli Bochnia

-

Zgodnie z zapowiedzią prezes Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski przesłał do mediów oświadczenie, w którym szczegółowo wyjaśnił sposób rozliczania z przewodnikami.

Wykonywanie usług przewodnickich w czasie 168 h miesięcznie, skutkuje uzyskaniem średniego zarobku miesięcznego brutto Przewodnika w wys. 7266 PLN, jednak w skrajnych przypadkach nawet 10 102,40 i stawki 60 PLN/h – wylicza prezes Zygmunt Dobrowolski w przesłanym oświadczeniu.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia.


OŚWIADCZENIE
Prezesa Zarządu Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. z 15.02.2024 r.

W związku z trwającym protestem Przewodników Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. oraz podawaniem nieprecyzyjnych, a w niektórych przypadkach nieprawdziwych informacji, oświadczam, że w aktualnym taryfikatorze dla Przewodników, obowiązują stawki godzinowe za oprowadzanie grup turystycznych, zależne od rodzaju trasy oraz stawki godzinowe za opiekę nad grupą w czasie pobytów nocnych, w czasie posiłków i przepraw łodzią. Dla trasy turystycznej, wynikająca z taryfikatora stawka godzinowa wynosi 32 PLN/h, natomiast stawka za opiekę nad grupą, 30 PLN/h. Do tych stawek doliczany jest dodatek za dyspozycyjność w wys. 30% oraz dodatek za pracę w weekendy w wysokości 20% lub 30% w sezonie.

W styczniu 2024 r. wszyscy Przewodnicy przebywali w podziemiach Kopalni 2464,5 godzin, a ich wynagrodzenie łączne brutto wyniosło 106 600,70 PLN, co daje średnią stawkę godzinową w wys. 43,25 PLN/h. Wykonywanie usług przewodnickich w czasie 168 h miesięcznie, skutkuje uzyskaniem średniego zarobku miesięcznego brutto Przewodnika w wys. 7266 PLN, jednak w skrajnych przypadkach nawet 10 102,40 i stawki 60 PLN/h. Ponieważ po ostatnich 16% podwyżkach Przewodnicy osiągnęli średnią wysokość zarobków na poziomie kierowników działów, a w pojedynczych przypadkach, dyrektorów, dalsze negocjacje płacowe muszą uwzględniać konieczność zachowania odpowiednich relacji płacowych w stosunku do pozostałych grup pracowniczych.

Od momentu objęcia stanowiska prezesa zarządu Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. prowadziłem otwarty dialog z Załogą, co pozwoliło na podpisanie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i wszyscy Pracownicy wiedzieli, że drzwi mojego gabinetu są dla nich zawsze otwarte. Przewodnicy jednak z tej możliwości nie skorzystali, pomimo deklarowanej w mediach chęci do rozmów.

Zostałem zmuszony do podjęcia radykalnych działań i wypowiedzenia dotychczasowych umów zleceń, aby jak najszybciej zakończyć ten spór. Mamy już pierwsze pozytywne efekty tych działań.

Dzisiaj o godz. 16.00 obędzie się kolejne spotkanie z Przewodnikami i wyrażam nadzieję na osiągnięcie porozumienia.

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o.
Zygmunt Dobrowolski

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia