R e k l a m a

Powiat bocheński ogłosił konkurs dla NGO. Do podziału 190 tys. zł

-

W 2024 roku Powiat Bocheński przeznaczy 190 tys. zł na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Jak co roku pieniądze zostaną podzielone w drodze otwartego konkursu. Oferty można składać do 14 marca.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w obszarze kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań wynosi odpowiednio:

  • na zadania z zakresu kultury – 120 000 zł;
  • na zadania z zakresu kultury fizycznej – 60 000 zł;
  • na zadania z zakresu turystyki – 10 000 zł.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w ogłoszeniu o konkursie, który został opublikowany na BIP (link TUTAJ) i na stronie internetowej powiatu (link TUTAJ).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia