R e k l a m a

Dalsza rozbudowa obwodnicy Niepołomic

-

W Niepołomicach odbyła się konferencja prasowa dotycząca drugiego etapu budowy obwodnicy Podłęża i Niepołomic. Ta ważna arteria połączy Niepołomicką Strefę Inwestycyjną z siecią dróg międzynarodowych oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Całkowita wartość tego projektu to przeszło 54,5 mln zł, roboty sfinansowane będą z budżetu państwa (blisko 32 mln zł), budżetu Województwa Małopolskiego (ponad 15 mln zł) oraz budżetu Niepołomic (ponad 7 mln zł).

– Rozpoczynamy realizację kolejnego etapu obwodnicy Niepołomic, która będzie ukończona w 2025 roku i oddana kierowcom. Będzie to nowoczesna bezpieczna droga, dostosowana do ruchu tranzytowego. Równocześnie zostaną wybudowane też ścieżki rowerowe – mówił podczas konferencji wicemarszałek Łukasz Smółka.

– W bieżącym II etapie inwestycji przebudowywana będzie część ulicy Kolejowej, ulice Wimmera i Kwiatkowskiego, powstaną 3 nowe ronda i skrzyżowanie – wylicza Roman Ptak, burmistrz Niepołomic. – Podczas trwających prac zaplanowano ruch wahadłowy kierowany ręcznie od godziny 6.00 do 18.00, w porze nocnej ruch będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Jak zapewnia wykonawca, prace na tym etapie mają zostać zakończone do kwietnia 2025 roku – dodaje samorządowiec.


Łączna długość obwodnicy Niepołomic będzie wynosić około 5,3 km – od nowej obwodnicy Podłęża do skrzyżowania DK75 (ul. Brzeska).

Kolejna już inwestycja w tym zakresie została podzielone na dwa etapy:

  • Etap I (Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).
  • Etap II (Realizacja robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania), z podziałem na dwie części: pierwsza to odcinek o długości około 3,9 km – od skrzyżowania ulic Kwiatkowskiego i Diesla do DK 75 (ul. Brzeska). Natomiast druga część to odcinek o długości około 1,4 km – od nowej obwodnicy Podłęża do skrzyżowania ulic Kwiatkowskiego i Diesla.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in. budowę drogi klasy G, jednojezdniowej o 2 pasach ruchu, o długości ok. 3,9 km wraz ze zmianą charakterystyki i parametrów technicznych drogi (tj. ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera oraz fragmentu ul. Kolejowej) na odpowiadające wymaganiom drogi wojewódzkiej. Powstaną też nowe chodniki, pobocza, droga rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego, 5 skrzyżowań typu rondo, system odwadniający oraz nowe oświetlenie drogowe.

Całkowita wartość projektu to przeszło 54,5 mln zł, z czego blisko 32 mln zł pochodzi z budżetu państwa, w ramach dotacji celowej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Przeszło 15,1 mln zł to wkład własny z budżetu województwa, natomiast ponad 7,3 mln zł jest wkładem Gminy Niepołomice.

Zakończenie projektu pn. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa Obwodnicy Niepołomic” jest planowane na koniec maja 2025 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia