R e k l a m a

Bochnia. Dotacje na fotowoltaikę, pompy ciepła i magazyny energii

-

Bocheński magistrat zachęca do udziału w programie umożliwiającym uzyskanie dotacji na poziomie 90 proc. kwoty netto z przeznaczeniem na instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i pompy ciepła.

Ekodoradcy Urzędu Miasta informują o możliwości uczestnictwa w projekcie parasolowym realizowanym przez Gminę Miasta Bochnia w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23) – przekazali urzędnicy.

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
  • zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  • zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Składanie deklaracji oraz podpisywanie umów użyczenia nieruchomości prowadzone będzie w terminie od 22.02.2024 r. do 29.02.2024 r. w Urzędzie Gminy Miasta Bochnia – miejsce składania pokój nr 1A lub dziennik podawczy urzędu.

Więcej szczegółów na stronie internetowej miasta – link TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia