R e k l a m a

Brzesko. Uroczyście otwarto halę sportową w Szczepanowie – ZDJĘCIA

-

– Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Szczepanowie jest drugim tego typu obiektem oddanym do użytkowania w tej kadencji, a już ogłoszono przetargi na dwa kolejne – poinformował Tomasz Latocha, burmistrz Brzeska.

Otwarcie hali sportowej w Szczepanowie (gmina Brzesko) zbiegło się z jubileuszem 60-lecia miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte. Gośćmi uroczystości byli między innymi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś, wojewoda Krzysztof Jan Klęczar oraz Małopolska Kurator Oświaty Gabriela Olszowska.

– Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci, bowiem spełniło się piękne marzenie wielu pokoleń uczniów tej szkoły. Jesteśmy świadkami powstania nowoczesnego obiektu sportowego, który będzie służył całemu lokalnemu środowisku, pozwoli na rozwinięcie skrzydeł wszystkim naszym dzieciom i stanie się kuźnią talentów sportowych – mówiła witając gości dyrektor szkoły Agata Dąbrowa. Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha przedstawił historię budowy tego obiektu, wspominając inne inwestycje oświatowo-sportowe, a także kreśląc plany w tej dziedzinie na najbliższą przyszłość.

Nowy rozdział w historii szkoły otworzyła ceremonia symbolicznego przecięcia wstęgi, którego dokonali minister Ireneusz Raś, wojewoda Krzysztof Klęczar, kurator Gabrielas Olszowska, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, dyrektor szkoły Agata Dąbrowa, sołtys Szczepanowa Anna Lubowiecka, przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Król oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Filip Przybyło. Halę poświęcił proboszcz parafii w Szczepanowie ksiądz Marcin Kokoszka.

Nauczyciele i uczniowie przygotowali na tę uroczystość atrakcyjny występ artystyczny złożony między innymi z dowcipnej inscenizacji na temat codziennego życia szkoły oraz układów tanecznych. Wystąpiła też Daria Reczek – znana szerokiej publiczności dzięki sukcesowi odniesionemu w telewizyjnym show The Voice of Poland. Tuż po jej koncercie na Sali pojawił się wielki urodzinowy tort. Całej uroczystości towarzyszyła fotograficzna wystawa prezentująca 60-letnią historię szkoły.

W organizację uroczystości zaangażowane były dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczepanowie, Urząd Miejski w Brzesku, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. Stanisławianki KGW Szczepanów wraz z sołtys Szczepanowa Anną Lubowiecką oraz Rada Rodziców na czele z przewodniczącą Magdaleną Król.

Krótka historia

27 stycznia 2023 roku zawarto umowę na budowę hali i łącznika do istniejącego budynku szkoły w Szczepanowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Już w trakcie realizacji zadania Urząd Miejski w Brzesku pozyskał z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie nie tylko do tej inwestycji, ale też do budowy sal w Buczu i Porębie Spytkowskiej.

Koszt budowy obiektu w Szczepanowie wyniósł 2 885 056,18 złotych, dofinansowanie z MSiT to 1 374 500 złotych, a środki własne gminy – 1 510 556,18 złotych.

Zapewne jest kwestią najbliższego czasu powołanie do życia kolejnego w gminie Uczniowskiego Klubu Sportowego. Z doświadczeń wynika, że przy każdej szkole, w której do tej pory powstawały nowe hale sportowe, wkrótce po ich uruchomieniu zakładano takie właśnie stowarzyszenia. Być może w Szczepanowie w strukturach takiego klubu rozpocznie działalność sekcja strzelecka, bowiem sala sportowa w Szczepanowie – jako pierwsza w gminie – dysponuje systemem przenośnej strzelnicy laserowej, która będzie obsługiwana przez już przeszkolonych w tym zakresie nauczycieli.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia