R e k l a m a

Burmistrz Bochni rozdzielił 107 tys. zł dla organizacji pozarządowych – LISTA

-

W ramach ogłoszonych na początku stycznia tego roku otwartych konkursów ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych miasta Bochnia w 2024 roku organizacje pozarządowe złożyły łącznie 33 oferty. Wybrano 22 z nich na łączną kwotę 107 tys. zł.

W oparciu o ocenę dokonaną przez komisje konkursowe burmistrz Bochnia rozdzielił dotacje w poszczególnych dziedzinach działalności:

  • w dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej spośród 10 złożonych ofert dofinansowanie otrzymało 8 zadań w łącznej wysokości 42 500 zł;
  • w dziedzinie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożono 13 ofert, dofinansowanie otrzymało 7 zadań na łączną kwotę 32 500 zł;
  • w dziedzinie ochrona i promocja zdrowia dofinansowanie otrzymały 2 zadania (złożono 3 oferty) w łącznej kwocie 11 000 zł;
  • w dziedzinach: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym spośród 6 złożonych ofert dofinansowanie otrzymały 4 zadania na łączną sumę 11 000 zł;
  • w dziedzinie działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez utworzenie Mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych złożono 1 ofertę, która otrzymała dofinansowanie na kwotę 10 000 zł.

Lista dotacji:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

udzielono dotacji:

oferentnazwa zadaniakwota
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „AUXILIUM”IV 24 Godzinny Charytatywny Bieg Górski w Bochni – Uzbornia 20244 000 zł
Sportowy Klub Taneczny REGISXXVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Pierścień Św. Kingi – Grand Prix Polski4 000 zł
Towarzystwo Sportowe MOSIR BochniaXXVI Międzynarodowy Turniej Judo w Bochni8 000 zł
Towarzystwo Sportowe MOSIR BochniaMemoriałowy Bieg Majora Bacy12 000 zł
Towarzystwo Sportowe MOSIR BochniaMikołajkowy Turniej Judo dzieci4 000 zł
Liga Obrony Kraju – Biuro Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiej Organizacji Regionalnej w KrakowieOrganizacja cyklu Grand Prix w strzelectwie sportowym4 300 zł
Sportowy Klub Taneczny REGISAkademia Tańca dla Seniorów3 000 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze (PTTK) Oddział w BochniPodbocheńskie wędrówki – edycja 20243 200 zł

nie udzielono dotacji:

oferentnazwa zadaniapowód
Stowarzyszenie RR SwimrunIII edycja Rodzinnego Biathlonu w Lesie KolanowskimOferta uzyskała „0” punktów z kryterium oceny merytorycznej: „Kwalifikowalność kosztów w tym: przekroczenie 10% udziału kosztów administracyjnych w łącznych kosztach zadania”.
Stowarzyszenie RESCUE TEAM BOCHNIAZajęcia w kierunku doskonalenia technik pływania oraz opanowania podstawowych elementów ratownictwa wodnego wraz z pierwszą pomocą przedmedyczną dla dzieci i młodzieży z Miasta BochniOferta w trakcie oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniła wymogów określonych w § 11, ust. 7 pkt 4 Regulaminu.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

udzielono dotacji:

oferentnazwa zadaniakwota
Stowarzyszenie KINGART„W bajkowej krainie” – koncert z okazji Dnia Dziecka3 500 zł
Stowarzyszenie Bocheńscy PatriociOjcowie Niepodległości – od rysunku do muralu5 000 zł
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd GłównyObchody Święta Wojska Polskiego3 500 zł
Stowarzyszenie PartyturaWieczór z muzyką filmową i operową2 750 zł
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi BocheńskiejWystawa plakatowa „Bocheńska Saga – Domy i ludzie”1 750 zł
Stowarzyszenie Górnicze „SUTORIS” im. A. LangeraMuzyczna Altana12 000 zł
Stowarzyszenie Kulturalne Chór „Złota Jesień”Koncerty chóru „Złota Jesień”4 000 zł

nie udzielono dotacji:

oferentnazwa zadaniapowód
Stowarzyszenie Teatr
Ludyczny
Co to za cyrk?! – Spektakl familijny w nurcie nowego cyrku.Oferta skierowana do nieistniejącego organu administracji.
Stowarzyszenie SYNERGIEProjekt barokowe mity. Organizacja koncertu muzyki barokowej połączonego z prezentacją instrumentów historycznych, edukacją muzyczną i integracją z artystami.Oferent nie skorygował i nie uzupełnił oferty w wyznaczonym w wezwaniu terminie.
Stowarzyszenie Chór Męski Cantores Sancti NicolaiWspólne Bochnian kolędowanie z Chórem Cantores Sancti NicolaiOferent w złożonej korekcie dokonał niedozwolonych na tym etapie oceny zmian w ofercie.
Stowarzyszenie Przyjaciele PiątkiOd juniora do seniora – czyli międzypokoleniowa integracjaOferta nie spełniała wymogów określonych w § 11 ust. 7 pkt 5 Regulaminu.
Fundacja Wspierania Kultury – „Młode Talenty”Muzyka, która urodziła się w BochniUzyskana ocena (20,33 pkt) nie osiągnęła wymaganego Regulaminem konkursu minimum
Stowarzyszenie Górnicze „SUTORIS” im. A. LangeraZiarno pasji z OrkiestrąUzyskana ocena (22,33 pkt) nie osiągnęła wymaganego Regulaminem konkursu minimum

ochrona i promocja zdrowia

udzielono dotacji:

oferentnazwa zadaniakwota
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” im. Bł. E. BojanowskiegoDziałania na rzecz chorych i ich rodzin w zakresie opieki paliatywnej na terenie Gminy Miasta Bochnia6 500 zł
Małopolski Związek Osób NiepełnosprawnychWycieczka integracyjno – lecznicza osób niepełnosprawnych Szaflary 20244 500 zł

nie udzielono dotacji:

oferentnazwa zadaniapowód
Chorągiew Krakowska ZHP – Hufiec BochniaManewry Sportowo – Obronne dla harcerzy oraz młodzieży niezrzeszonej w ZHPOferta niezgodna z celami i założeniami konkursu – tytuł i przedmiot planowanego zadania publicznego jest niezgodny z rodzajem zadania publicznego określonego w ramach ogłoszonego konkursu.

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

udzielono dotacji:

oferentnazwa zadaniakwota
Stowarzyszenie Przyjaciół DPS i ŚDS BochniaSpotkanie integracyjne – Impreza rekreacyjno- artystyczna dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, ich rodzin, opiekunów i przyjaciół3 000 zł
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski – Koło Powiatowe w BochniWarsztaty arteterapii – integracja przez kulturę i sztukę osób niewidomych i słabowidzących – edycja XII2 560 zł
Stowarzyszenie Klub Seniora „Rozalka”Działania aktywizujące bocheńskich seniorów3 000 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze (PTTK) Oddział w BochniMiędzynarodowy Dzień Seniora – 2. bocheńska konferencja senioralna2 440 zł

nie udzielono dotacji:

oferentnazwa zadaniapowód
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w BochniWycieczka do Kotliny Kłodzkiej i CzechOferta nie spełniała wymogów określonych w § 11 ust. 7 pkt 5 Regulaminu.
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski – Koło Powiatowe w BochniSzkolenie dla asystentów osób Niewidomych i SłabowidzącychUzyskana ocena (21,00 pkt) nie osiągnęła wymaganego Regulaminem konkursu minimum

w dziedzinie działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez utworzenie Mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych

udzielono dotacji:

oferentnazwa zadaniakwota
Fundacja Biuro Inicjatyw SpołecznychMobilne Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Miasta Bochnia10 000 zł

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia