R e k l a m a

Dziś w nocy służby będą sprawdzać ilu bezdomnych jest w Małopolsce

-

W nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Badana będzie liczba bezdomnych przebywających zarówno w placówkach noclegowych, jak i w tzw. miejscach niemieszkalnych (poza placówkami noclegowymi – tj. w pustostanach, domkach na działkach, w altanach działkowych, na ulicach, na klatkach schodowych, dworcach PKP i autobusowych, w altanach śmietnikowych, piwnicach itp.).

Badanie przeprowadzone będzie z zaangażowaniem służb publicznych (policji, straży miejskiej i gminnej, pracowników socjalnych). W każdym województwie wyznaczono wojewódzkiego koordynatora badania – podobnie w każdej gminie powinien zostać wyznaczony gminny koordynator badania.

Zgodnie z przepisami za bezdomnego uważa się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”.

Tegoroczne badanie będzie pierwszym tego typu badaniem po przerwie związanej z pandemią. Poprzednie ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, było przeprowadzone w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. Zdiagnozowano wtedy w Małopolsce 1893 osoby bezdomne (spadek o 7,84% w porównaniu z badaniem z 2017 r.).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc