R e k l a m a

Drwinia. Dodatkowe 6,3 mln zł dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych

-

Gmina Drwinia otrzyma zwiększone dofinansowanie ze środków europejskich na zrealizowany projekt polegający na budowie zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy.

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na trzy inne projekty z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego zrealizowane na terenie Małopolski – w sumie będzie to 14 mln zł. Aneksy do umów zwiększające dofinansowanie zostały podpisane we wtorek 27 lutego, podczas uroczystego spotkania z beneficjentami, w którym uczestniczyli marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Józef Gawron.

Dodatkowe pieniądze pochodzą z oszczędności, jakie powstały w programie w wyniku różnic kursowych oraz przesunięć dokonanych pomiędzy działaniami Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt gminy Drwinia dotyczący stworzenia zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych obejmował zaprojektowanie i budowę sieci ścieżek o łącznej długości ponad 19 km w pasie DW 964 i 965, wraz z infrastrukturą towarzyszącą typu Bike&Ride i Park&Ride. Projekt uwzględniał również działania edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 35 mln zł. Wartość dofinansowania zwiększono o kwotę ponad 6,3 mln zł. Po zwiększeniu, łączna wartość dofinansowania wyniosła ponad 23 mln zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc