R e k l a m a

6,5 mln zł dotacji na rozbudowę trzech dróg w powiecie bocheńskim

-

6,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie przeznaczone na rozbudowę trzech dróg w powiecie bocheńskim. Na uroczystości podpisania umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie obecny był wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, a Powiat Bocheński reprezentował starosta bocheński Adam Korta oraz skarbnik powiatu Jadwiga Szeląg.

Powiat Bocheński skutecznie pozyskuje środki zewnętrze na remonty dróg, co w ostatniej kadencji jest szczególnie widoczne. Dobra infrastruktura drogowa to jeden z elementów, który jest istotny dla mieszkańców i ich komfortu życia. Przed nami kolejne wyzwania i kolejne inwestycje drogowe, które znacząco wpłyną na poprawę komunikacji w Powiecie Bocheńskim – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

W ramach otrzymanego dofinansowania zostanie rozbudowana droga powiatowa 2086K w miejscowości Bochnia, a wsparcie finansowe tej inwestycji wyniosło 1 044 150 zł przy całkowitym koszcie wynoszącym 2 108 967,82 zł. Prace mają zakończyć się do 12.11.2024 r. Zakres robót obejmuje m.in. wymianę konstrukcji nawierzchni na długości 169 m, budowę chodników o łącznej długości 238 m, budowę 2 zatok autobusowych, przebudowę wylotów skrzyżowań i zjazdów indywidualnych, budowę odwodnienia oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2094K w miejscowościach Bratucice i Okulice otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 243 474 zł przy koszcie całkowitym wynoszącym ponad 2,5 mln zł. W ramach tej inwestycji zostanie poszerzona jezdnia, powstanie chodnik o długości ponad 600 metrów, a parking przy szkole zostanie przebudowany. Dodatkowo zostaną wymienione bariery energochłonne oraz zostaną przebudowane zjazdy, pobocza i sieci teletechniczne.

Trzecie zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 1444K w miejscowości Olchawa, które otrzymało 4 178 575 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji to luty 2025 roku. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, wymianę podbudowy i nawierzchni oraz budowę chodnika, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowania drogowego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia