R e k l a m a

Bochnia. Broszury z podsumowaniem kadencji trafiły do mieszkańców

-

Do skrzynek mieszkańców Bochni wraz z decyzjami o podatku od nieruchomości dotarła broszura – sprawozdanie z działalności samorządu miasta w kończącej się właśnie kadencji. – Sukcesy samorządu są również Państwa udziałem. Nie byłyby one możliwe bez wkładu pieniężnego, jakim są środki wpłacane do UM tytułem np. podatku od nieruchomości, które w całości przeznaczane są na rozwój Bochni – napisał burmistrz Stefan Kolawiński.

36-stronicowe sprawozdanie wylicza mniejsze i większe inwestycje zrealizowane w latach 2018-2023. Najważniejsze z nich burmistrz Stefan Kolawiński wymienia w słowie wstępnym:

– Minione pięć lat to okres, w którym słowo „rewitalizacja”, odmieniane przez wszystkie przypadki, przewijało się w wypowiedziach mieszkańców, samorządowców i dziennikarzy, za sprawą wielomilionowych inwestycji realizowanych w centrum miasta. (…) Dzisiaj wszyscy możemy dumnie korzystać z tych przestrzeni i cieszyć się z tego, jak nasza ukochana Bochnia zmieniła swoje oblicze, stając się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla swoich mieszkańców oraz turystów.

Gospodarz Bochni zwraca uwagę, że „ostatnie lata to także kilka kroków milowych w kierunku usprawnienia układu komunikacyjnego”. – Mam tu na myśli nie tylko zakończenie II etapu budowy trasy północno-zachodniej, ale też łącznik autostradowy, który już w sporej części jest zrealizowany. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnych etapów tej inwestycji, której efektem będzie (…) wyprowadzenie drogi wojewódzkiej a centrum miasta. Powstanie też droga poprawiająca komunikację w rejonie osiedla zlokalizowanego przy ul. Brzeźnickiej.

Stefan Kolawiński wspomina też o pracach przy węźle przesiadkowym („dzięki nim przestrzeń przy dworcu PKP została uporządkowana i zagospodarowana”) oraz trwającej rewaloryzacji Plant Salinarnych („jeszcze w tym roku, po zakończeniu prac, stanie się on kolejną wizytówką Solnego Grodu”).

Ilustrowana zdjęciami publikacja została przygotowana przez Wydział Promocji i Rozwoju Miasta.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia