R e k l a m a

Radni BWS wciąż domagają się uchylenia „Regulaminu korzystania z Rynku”

-

Trzyosobowy klub radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa przesłał do przewodniczącego rady miejskiej wniosek aby w trybie statutowym wprowadził do porządku obrad marcowej sesji projekt uchwały uchylającej „Regulamin korzystania z Rynku w Bochni”. – Wniosek Klubu BWS o wprowadzenie tego samego projektu uchwały do  porządku obrad lutowej sesji Rady został odrzucony głosami radnych PiS oraz klubu Bochniacy dla Bochni – zwraca uwagę Jerzy Lysy.

przesyłam wniosek radnych  Damiana Słoniny, Janusza Możdżenia i Jerzego Lysy, tworzących w Radzie Miasta Bochnia klub Bocheńska Wspólnota Samorządowa – adresowany do Przewodniczącego Rady Miasta ,

W uzasadnieniu załączonym do projektu uchwały radni – autorzy projektu (Damian Słonina, Janusz Możdżeń i Jerzy Lysy) podkreślają, że dotychczasowa uchwała – będąca prawem lokalnym – jest niedobra, gdyż „zapisane w niej zakazy o charakterze porządkowym opisane są w normach prawnych wyższego rzędu (…) jak Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, Prawo o ruchu drogowym, Kodeks Karny oraz Kodeks Wykroczeń.(…)”, zaznaczają też, że „Rynek w Bochni oraz otaczające go ulice stanowią integralną część miejskiej przestrzeni publicznej, która nie wymaga dodatkowego „regulaminu” jak z niej należy korzystać.”

– Niektóre opisane w dotychczasowym „Regulaminie” zakazy są wręcz absurdalne, np. zakaz jazdy po płycie Rynku na rowerach, hulajnogach a nawet na rolkach, wrotkach i  deskorolkach. Zakazy te są niezgodne z zasadami współżycia społecznego i zdrowym rozsądkiem – odbierane są przez wielu  mieszkańców jako antyobywatelskie. Z powyższych względów przedmiotowa uchwała spotkała się z masową krytyką mieszkańców Bochni – wskazują radni.

Jest to już trzecia próba Klubu BWS aby uchylić prawo lokalne, które z jednej strony nie jest stosowane przez mieszkańców, a z drugiej strony – nie jest egzekwowane przez straż miejską i policję z uwagi na jego kontrowersyjność.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia