R e k l a m a

Nowy Wiśnicz. Nielegalny pobyt obywatela Algierii

-

Podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP prowadzonej w Nowym Wiśniczu przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Tarnowie zatrzymano obywatela Algierii.

Mężczyzna na terytorium RP przebywał nielegalnie od sierpnia 2023 roku. Wcześniej składał wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do Wojewody Podlaskiego. Decyzja była odmowna.

Komendant Placówki SG w Tarnowie wobec zatrzymanego cudzoziemca wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu, z terminem wykonalności 30 dni oraz 6 miesięcznym zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia