R e k l a m a

Bochnia. PiS przedstawił swój program wyborczy i kandydatów – WIDEO i LISTY

-

We wtorkowy wieczór przedstawiciele bocheńskiego środowiska Prawa i Sprawiedliwości przedstawili swoich kandydatów do Rady Miasta Bochnia i Rady Powiatu w Bochni oraz kandydata do sejmiku województwa małopolskiego. Ponadto Ireneusz Sobas, kandydat na burmistrza Bochni, przekazał najważniejsze założenia programu wyborczego.

Podczas konferencji prasowej zaprezentowano kandydatów PiS do Rady Miasta Bochnia (29 osób: 14 kobiet i 15 mężczyzn), do Rady Powiatu w Bochni (33 osoby: 16 kobiet i 17 mężczyzn) – pełne listy prezentujemy na dole tekstu – a także kandydata PiS do sejmiku województwa małopolskiego (jest nim obecny radny Piotr Dziurdzia).

Główne założenia programu wyborczego przedstawił Ireneusz Sobas, kandydat na burmistrza Bochni. Zaznaczył, że nie jest to pełny program, a szczegółowy ma zostać wkrótce udostępniony.

Wielokrotnie byliśmy pytani dlaczego tak późno ruszamy z naszą kampanią, gdy już inni rozpoczęli. Odpowiedź jest bardzo prosta. Zarejestrowaliśmy kandydatów już tydzień temu zgodnie z kalendarzem wyborczym, natomiast chcieliśmy to spotkanie zorganizować po tym jak będziemy wiedzieli, że nasz program jest w pełni opracowany, bo mamy taką niespodziankę. Nasz program nie pisali nasi kandydaci, oni byli bardziej skrybami, sekretarzami. Natomiast nasz program pisali sami mieszkańcy miasta – powiedział na początku konferencji prasowej Ireneusz Sobas, kandydat PiS na burmistrza Bochni.

To wynik wielu rozmów, czy to aktualnych radnych, czy kandydatów, którzy spotykali się z naszymi wyborcami. Dowiedzieliśmy się od nich co im się podoba, bo przecież nie można powiedzieć, że w tym mieście nie ma żadnych pozytywów – wręcz przeciwnie, jest mnóstwo fajnych, kapitalnych rzeczy realizowanych czasami od dziesięcioleci przez poszczególne ekipy. Z drugiej strony jest wiele rzeczy, które należy poprawić, udoskonalić. My to tylko spisaliśmy i stąd wziął się nasz program – kontynuował Ireneusz Sobas.

Wielu jest zszokowanych ilością banerów, plakatów, materiałów wyborczych, które pokazały się na mieście jako żywo przypominających sytuację z października z wyborów parlamentarnych. My doszliśmy do wniosku, że nie będziemy z różnego rodzaju komitetami konkurencyjnymi konkurować na ilość banerów. My spróbujemy pokonkurować z nimi na program, na to co chcemy miastu zaoferować, bo o czym ma świadczyć ilość banerów? O zasobności kieszeni i portfela kandydata? Chyba nie tędy droga – stwierdził Ireneusz Sobas.

Program wyborczy PiS dla Bochni podzielony jest na sześć filarów.

1. Komunikacja i transport:

 • powstanie nowych linii autobusowych, dochodzących do nieobjętych dotąd komunikacją zbiorową fragmentów miasta,
 • ostateczne wyprowadzenie drogi wojewódzkiej z centrum miasta poprzez budowę dwustronnych łączników autostradowych,
 • wykonanie (wspólnie z powiatem) zjazdu z obwodnicy do ul. Brzeźnickiej.

2. Infrastruktura i gospodarka komunalna:

 • budowa nowych parkingów (ul. Floris, ul. Kącik, plac przy ZUS),
 • pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych na rzecz ograniczania niskiej emisji,
 • uzyskiwanie dofinansowania w celu likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
 • dalsza termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z powszechnym wykorzystaniem OZE,
 • dokończenie już rozpoczętych oraz wykonanie nowych inwestycji drogowych, kanalizacyjnych, melioracyjnych i oświetleniowych,
 • podniesienie estetyki miasta (więcej zieleni, ściślejsze przestrzeganie uchwały krajobrazowej, przeciwdziałanie zjawisku „betonozy”).

3. Dobre relacje z biznesem:

 • przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów dotychczas nimi nie objętych,
 • konsultowanie z sektorem biznesu rozwiązań legislacyjnych mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie i rozwój.

4. Edukacja i wychowanie:

 • budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego na terenie os. Proszowskie,
 • sprawna budowa budynku wielofunkcyjnego na os. Niepodległości,
 • budowa nowego przedszkola na os. św. Jana,
 • budowa miasteczka ruchu drogowego.

5. Przemysł czasu wolnego (kultura, sport, organizacje pozarządowe)

kultura:

 • przewrócenie w mieście przeglądu orkiestr górniczych,
 • modernizacja świetlic osiedlowych w Kolanowie i Dołuszycach oraz ich aktywizacja,

sport, kultura fizyczna:

 • budowa (wspólnie z powiatem) hali wielofunkcyjnej z nadziemnym parkingiem na terenie obecnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 3 (Ekonomik),
 • powstanie ośrodka rekreacyjno-sportowego w Chodenicach,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój sieci ścieżek rowerowych,
 • wsparcie drużyn sportowych promujących Bochnię swoimi wynikami, wsparcie szkółek piłkarskich dla najmłodszych adeptów,
 • rozwój pozaszkolnych form aktywności ruchowej dla dzieci i dorosłych (m.in. SKS-y),

organizacje pozarządowe:

 • zwiększenie puli środków dostępnych w konkursach dla organizacji pozarządowych,
 • powstanie w Śródmieściu Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • stworzenie sprzyjającego klimatu dla powstania organizacji o charakterze proobronnym.

6. Sprawy społeczne i polityka senioralna:

 • wprowadzenie Karty Mieszkańca uprawniającej do zniżek (np. komunikacyjnych, parkingowych, z korzystania z miejskich sportu i kultury),
 • zwiększenie środków na usługi opiekuńcze w stosunku do osób starszych i niedołężnych,
 • uruchomienie klubów seniora w Śródmieściu, Smykowie, os. Proszowskie i os. Niepodległości,
 • obniżenie progu wiekowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Uczestnikom spotkania rozdano również ulotki z programem wyborczym PiS dla Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Bochni na kadencję 2024-2029. W programie zapisano szereg zadań podzielonych na następujące dziedziny:

 • infrastruktura drogowa,
 • służba zdrowia i opieka społeczna,
 • oświata,
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe,
 • kultura, turystyka, sport i promocja,
 • rolnictwo i ochrona środowiska,
 • administracja publiczna, rynek pracy.

Kandydaci do Rady Miasta Bochnia – KW Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 1:

 1. Ireneusz Sobas (59 l.)
 2. Barbara Szczygieł (65 l.)
 3. Jacek Kobiela (72 l.)
 4. Agnieszka Katarzyńska (35 l.)
 5. Sylwester Jachowicz (68 l.)
 6. Anna Jelonek (73 l.)
 7. Tadeusz Broszkiewicz (78 l.)

Okręg wyborczy nr 2:

 1. Jan Balicki (67 l.)
 2. Alicja Śliwa (64 l.)
 3. Kazimierz Wróbel (72 l.)
 4. Marta Babicz (73 l.)
 5. Joanna Mistygacz (50 l.)
 6. Krystyna Śliwa (69 l.)
 7. Grzegorz Pałkowski (33 l.)

Okręg wyborczy nr 3:

 1. Bogdan Kosturkiewicz (62 l.)
 2. Marek Bryg (52 l.)
 3. Zenona Banasiak (66 l.)
 4. Elżbieta Rachwał (55 l.)
 5. Marta Sosin (55 l.)
 6. Marek Piotrowicz (61 l.)
 7. Robert Gałka (51 l.)

Okręg wyborczy nr 4:

 1. Rafał Sroka (40 l.)
 2. Andrzej Dygutowicz (77 l.)
 3. Michał Rybniewski (40 l.)
 4. Barbara Orzeł (67 l.)
 5. Jerzy Karasiński (71 l.)
 6. Barbara Kucharska (65 l.)
 7. Karolina Pilch (38 l.)
 8. Beata Sławek (47 l.)

Kandydaci do Rady Powiatu w Bochni – KW Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 1:

 1. Krzysztof Kokoszka (Bochnia, 54 l.)
 2. Mariusz Zając (Bochnia, 36 l.)
 3. Barbara Kruk (Bochnia, 71 l.)
 4. Mirosław Koralewski (Rajbrot, 61 l.)
 5. Joanna Stano-Kulas (Bochnia, 57 l.)
 6. Janusz de Lorme (Bochnia, 75 l.)
 7. Katarzyna Hebda (Bochnia, 36 l.)
 8. Sławomir Trojan (Bochnia, 55 l.)

Okręg wyborczy nr 2:

 1. Tomasz Całka (Bochnia, 48 l.)
 2. Edmund Pokładowski (Gorzków, 57 l.)
 3. Teresa Jaszczyńska (Majkowice, 57 l.)
 4. Janusz Ochel (Pogwizdów, 54 l.)
 5. Ewa Tynka (Łapczyca, 44 l.)
 6. Iwona Wójcik (Stanisławice, 36 l.)

Okręg wyborczy nr 3:

 1. Bernadetta Błoniarz (Stary Wiśnicz, 54 l.)
 2. Robert Cieśla (Leksandrowa, 47 l.)
 3. Grzegorz Kuchnik (Kopaliny, 47 l.)
 4. Irena Bakalarz (Nowy Wiśnicz, 62 l.)
 5. Jolanta Grzesik (Połom Duży, 52 l.)

Okręg wyborczy nr 4:

 1. Paweł Leśniak (Grobla, 49 l.)
 2. Elżbieta Adamska (Rzezawa, 53 l.)
 3. Barbara Daniec-Kapałka (Jodłówka, 41 l.)
 4. Grzegorz Kruk (Krzeczów, 42 l.)
 5. Mirosław Siudak (Ispina, 51 l.)
 6. Sylwia Hnatów (Rzezawa, 52 l.)

Okręg wyborczy nr 5:

 1. Marek Patalita (Boczów, 65 l.)
 2. Andrzej Kącki (Rdzawa, 56 l.)
 3. Damian Gaża (Lipnica Górna, 44 l.)
 4. Rafał Pączek (Żegocina, 38 l.)
 5. Elżbieta Kula (Boczów, 64 l.)
 6. Jadwiga Krawczyk (Trzciana, 50 l.)
 7. Maria Krzyszkowska (Lipnica Dolna, 74 l.)
 8. Anna Widła (Łąkta Górna, 33 l.)

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc