R e k l a m a

Sanepid: W Jasieniu i części Brzeska woda do spożycia tylko po przegotowaniu!

-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał w piątek komunikat z decyzją o warunkowej przydatności do spożycia w miejscowości Brzesko, dla ulic: Solskiego, Parcelowa, Dworcowa, Rzemieślnicza oraz w miejscowości Jasień dla ulic: Mazurkiewicza, Wiedeńska, Kasztanowa i Jesionowa.

Dla wskazanych powyżej lokalizacji dopuszczalne jest wykorzystywanie wody do spożycia tylko i wyłącznie po przegotowaniu. Nie ma przeciwwskazań do wykorzystywania wody surowej do celów higienicznych, np. mycia rąk i korzystania z pryszniców.

Jak wyjaśnia sanepid, w próbkach wody, które pobrano w Domu Dziecka w Jasieniu oraz w siedzibie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. ul. Solskiego 13 (zasilane są z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice), stwierdzono pogorszenie się parametrów mikrobiologicznych wody. Chodzi o zwiększoną liczbę mikroorganizmów – norma to 200 jtk/1 ml tymczasem w pierwszym przypadku (Jasień) było to 220 jtk/1 ml, a w drugim (Brzesko) aż 1200 jtk/1 ml.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia