R e k l a m a

🔸 Oświadczenie Zbigniewa Biernata – kandydata na Wójta Gminy Rzezawa w sprawie kondycji finansowej Gminy Rzezawa

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay.com

Szanowni Państwo,

Kampania wyborcza to czas prezentacji planów i propozycji dla poszczególnych miejscowości – często te propozycje są kosztowne. Poniżej zaprezentowano najistotniejsze dane finansowe, które rzucają nowe światło na sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez obecną władzę.

Mariusz Palej, obejmując urząd Wójta Gminy Rzezawa w 2014 r. zastał bezpieczną sytuację finansową, gdzie planowany dług na koniec roku 2014 wynosił 8,903 mln. Po 10 latach sprawowania władzy przez Mariusza Paleja sytuacja jest diametralnie inna – planowany dług na koniec roku 2024, zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową,  wyniesie  31,9 mln zł, co oznacza jego wzrost prawie o 23 miliony złotych!  

Proszę sobie zatem wyobrazić, ile za kwotę 23 milionów złotych można byłoby wybudować sal sportowych, boisk ze sztuczną nawierzchnią czy kortów – nie wspominając o budowie kanalizacji czy wodociągów.

Naturalnie nasuwa się zatem pytanie – czy realizacja wielu inwestycji była wynikiem szczególnej umiejętności pozyskiwania środków lub zarządzania majątkiem, a może zwyczajnie wynikiem również intensywnego korzystania z zasobów pożyczkowych gminy?

Konsekwencją takiego działania, jest obecna trudna sytuacja finansowa, która sygnalizowana jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową Krakowie. W opinii  z dnia 18 stycznia 2024 r. (dostępnej w BIP Gminy Rzezawa)  RIO wskazuje na potrzebę podjęcia daleko idących działań oszczędnościowych, aby dotrzymać ustawowym wymogom limitów zadłużania się. Warto wspomnieć, iż ostatnia uchwała Rady Gminy Rzezawa z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę 6,9 mln zakłada jego spłatę dopiero od 2027 aż do 2034 roku.

Zaznaczenia wymaga również fakt, iż  budżet na 2024 r., którego projekt przygotował Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej, zakłada sprzedaż majątku Gminy w kwocie ponad 3 mln zł. Brak tych dochodów przy rosnących wydatkach negatywnie wpłynie na – i tak już złą – kondycję finansową naszej gminy. 

Obecne działania realizowane są kosztem przyszłych szans rozwojowych i de facto wiążą ręce nie tylko w nadchodzącej, ale także w kolejnej (czyli od 2029 roku) kadencji. Same koszty odsetek od już zaciągniętych kredytów, zakładane  w bieżącej  Wieloletniej Prognozie Finansowej  wynoszą ponad 10 mln złotych!

Opracowano na podstawie danych na dzień 20.03.2024 r. 

Czas na przywrócenie zdrowego zarządzania finansami w Gminie Rzezawa!


Materiał sfinansowany ze środków KWW Nasza Wspólna Sprawa

Najnowsze materiały Partnerów