R e k l a m a

Gmina Bochnia. Wójt Marek Bzdek przedstawił założenia programowe na nową kadencję – LISTA

-

Ubiegający się o reelekcję wójt gminy Bochnia Marek Bzdek przedstawił w mediach społecznościowych założenia swojego programu wyborczego na następną kadencję. – Jeżeli ponownie mi państwo zaufacie, dołożę wszelkich starań, aby je zrealizować – zadeklarował.

– Ten program wyborczy jest kontynuacją działań w kierunku dalszego dynamicznego zrównoważonego rozwoju wszystkich 31 sołectw – podkreślił Marek Bzdek. – Mam nadzieję, że pełniąc funkcję wójta udowodniłem, że jestem gwarantem wykonywania zadań w atmosferze współpracy i współdziałania wszystkich grup społecznych jak i instytucji. Prawie wszystkie założenia wyborcze prezentowane w ostatniej kampanii wyborczej zostały w ciągu tych 5 lat zrealizowane. Mogę śmiało powiedzieć, że mój obecny program wyborczy również zostanie zrealizowany. Nie są to puste obietnice bez pokrycia, ale konkrety – zaznaczył.

Wśród priorytetów programowych (pełna lista poniżej) zwraca uwagę, określona jako strategiczna inwestycja, budowa ujęcia powierzchniowego wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Siedlec:

– To pozwoli nam uniezależnić się od podmiotów zewnętrznych. Docelowo pozwoli również na zmniejszenie kosztów zakupu wody dla mieszkańców. Zwiększy również bezpieczeństwo i niezawodności dostawy wody poprzez pełną kontrolę nad produkcją i dostawą wody. Ponadto dzięki tej inwestycji dostosujemy jakość wody do najnowszych norm europejskich – wylicza Marek Bzdek.

Z kolei w obszarze sportu, ciekawostką jest pomysł budowy boiska o rozmiarach pełnowymiarowych pod pneumatycznym dachem (tzw. balonem) wraz z budową szatni i zaplecza. – Ta nietuzinkowa inwestycja ulokuje naszą gminę w wąskim gronie samorządów wyposażonych w profesjonalny obiekt, dający możliwość rozwijania sportowych pasji i treningu dzieciom, młodzieży i dorosłym przez cały rok – wyjaśnia wójt.


PRIORYTETY PROGRAMOWE NA LATA 2024 – 2029

 • budowa stacji uzdatniania wody – strategicznej inwestycji dla Naszej Gminy
 • termomodernizacja budynków świetlic, ośrodków zdrowia i budynków OSP (w tym przebudowa WDL w Stanisławicach i Cikowicach)
 • dalsza budowa i remonty dróg gminnych oraz chodników
 • dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacja niewydolnej sieci wodociągowej modernizacja oczyszczalni ścieków w Siedlcu i Łapczycy
 • ciągła regulacja stanów prawnych gruntów, niezbędna do podjęcia inwestycji drogowych oraz infrastrukturalnych.
 • tworzenie nowych terenów pod budownictwo jednorodzinne
 • zapewnienie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Naszej Gminy – poprzez budowę żłobka oraz utworzenie filii przedszkola w Grabinie i rozbudowę budynku szkoły w Dąbrowicy
 • utrzymywanie dogodnych warunków dla inwestorów gwarantujących nowe miejsca pracy
 • rozwój Stref Aktywności Gospodarczej w Naszej Gminie
 • budowa boiska o rozmiarach pełnowymiarowych pod pneumatycznym dachem (tzw. balonem) wraz z budową szatni i zaplecza.
 • modernizacja infrastruktury sportowej oraz placów zabaw – jeszcze w tym roku powstaną 2 boiska wielofunkcyjne ze sztuczną trawą (Ostrów Szlachecki, Nieszkowice Małe)
 • wymiana wiat przystankowych na terenie gminy
 • wymiana hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy (koszt wymiany 1 sz. – 9 tys. zł)
 • wspieranie inicjatyw lokalnych
 • systematyczne wspieranie działalności kulturalnej (świetlic wiejskich, Orkiestry z Baczkowa, Zespołu Siedlecanie, Chóru Adoramus, Scholi z Gierczyc, Kapeli Ludowej „Brzeźnicanie” oraz innych zespołów wokalno – muzycznych i tanecznych)
 • wspieranie rozwoju i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych (budowa remizy dla OSP Wola Nieszkowska, rozbudowa remizy w Damienicach, Pogwizdowie i Cerekwi)
 • dalsza aktywizacja mieszkańców poprzez wspieranie działalności klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich oraz Klubów Seniora – planujemy otwarcie 3 kolejnych Klubów Seniora
 • troska o obiekty sakralne – zabytkowe kościoły i kapliczki
 • dalsze skuteczne pozyskiwanie środków rządowych oraz funduszy z Unii Europejskiej
 • współpraca w interesie publicznym z innymi samorządami
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska

Kandydaci KWW Marek Bzdek

Kandydaci do Rady Gminy z okręgu nr 1

 1. Franciszek Pajor 
 2. Alina Skoczek 
 3. Marcin Węgrzyn 
 4. Marcin Synowiec 
 5. Krystyna Pałkowska 
 6. Bożena Woźniak
 7. Kacper Frączek 

Kandydaci do Rady Gminy z okręgu nr 2

 1. Władysław Bielak 
 2. Maciej Laskowicz
 3. Robert Tynka 
 4. Renata Kowalczyk 
 5. Anna Padło 
 6. Anna Wójcik – Pyrlik

Kandydaci do Rady Gminy z okręgu nr 3

 1. Adrian Kukla 
 2. Piotr Gajek 
 3. Bogdan Trzósło 
 4. Wiesław Michniak
 5. Marcin Piekarczyk 
 6. Anna Gierczak
 7. Emilia Małecka
 8. Renata Piotrowicz 

Kandydaci do Rady Gminy z okręgu nr 4

 1. Jacek Majchrzak 
 2. Stanisław Rachwał
 3. Barbara Kweczko
 4. Grażyna Dybuła
 5. Sabina Kurczyna
 6. Iwona Suchanek
 7. Maciej Wilk 

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc