R e k l a m a

Wał na rzece Stradomce w gminie Łapanów z pozwoleniem na realizację

-

Budowa i rozbudowa lewego wału rzeki Stradomki w miejscowościach: Kobylec, Łapanów, Wolica oraz Boczów w gminie Łapanów to wyczekiwana inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wydał decyzję o pozwoleniu na jej realizację. Dzięki nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności inwestor może niezwłocznie przystąpić do prac.

Kilka miesięcy temu rozmawiałem z mieszkańcami Łapanowa na temat budowy wałów, a dzisiaj możemy już poinformować o decyzjach w tej sprawie. Nasi poprzednicy przez wiele lat nie mogli sobie z tym poradzić, a wystarczyły 3 miesiące tego rządu i jest decyzja. Za jej wydanie chcę serdecznie podziękować panu wojewodzie, który wczoraj wydał tę decyzję. Wały w Łapanowie są bardzo potrzebne. Mieszkańcy tej miejscowości byli bardzo doświadczeni przez powódź. To była moja obietnica i dziś ją realizuję. Pierwsza transza tych środków została zapewniona, o pozostałe będziemy zabiegać – mówi wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nie obiecujemy, ale pracujemy. Decyzja, którą wydałem, umożliwia rozbudowę oraz poprawę jakości tych zabezpieczeń – tak ważnych dla mieszkańców Łapanowa – na ponad 2,5-kilometrowym odcinku. Jestem przekonany, że ta inwestycja, która będzie realizowana przez Wody Polskie, wreszcie rozwiąże problem, który spędza sen z powiek mieszkańcom Łapanowa – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaplanowało zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+800-18+400, przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400”. Inwestycja będzie realizowana w powiecie bocheńskim, w gminie Łapanów na terenie czterech miejscowości.

W ramach prac przewidziano odcinkową budowę i rozbudowę istniejącego lewego wału rzeki Stradomki wraz z obiektami takimi jak m.in. przepusty wałowe, przejazdy wałowe, schody skarpowe, rowy i drenaże przywałowe. Przebudowane zostaną sieci uzbrojenia terenu kolidujące z inwestycją. Przewidziano także m.in. odcinkową rozbudowę istniejących wałów potoku „dopływ z Kobylca” oraz rozbudowę umocnień na Potoku Łapanowskim.

Dzięki inwestycji zapewniona zostanie ciągłość obwałowania, a parametry zostaną dostosowane do wymagań obowiązującego prawa. Łączna długość planowanych do wybudowania wałów to ok. 1,10 km, natomiast długość wałów, które zostaną przebudowane to 1,74 km.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc