R e k l a m a

🔸 Czas na dobre zmiany. Zbigniew Biernat – kandydat na Wójta Gminy Rzezawa

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzezawa,

Z wszystkich pięknych miejsc na świecie, to właśnie Gmina Rzezawa jest najbliższa mojemu sercu. Tutaj się urodziłem, dorastałem i wychowałem, tutaj założyłem rodzinę. Mieszkają tu moi najbliżsi, tu znajduje się mój dom, do którego zawsze z radością powracam.

Z niepokojem obserwuję obecną, napiętą sytuację w Gminie Rzezawa, eskalowane problemy i pogłębiające się podziały na linii Mieszkańcy – Samorząd. Ostatnie lata nie należały do łatwych, a ogólnoświatowe problemy i konflikty negatywnie wpłynęły na poczucie naszego bezpieczeństwa.
Tym bardziej uważam, że miejsce, w którym żyjemy na co dzień, w którym pracujemy, w którym uczą się nasze dzieci, w którym chodzimy do kościoła i na rodzinne spacery powinno być naszym azylem, ostoją spokoju i miejscem, w którym każdy może czuć się dobrze i bezpiecznie.

Przez wiele lat dałem się Wam poznać jako sąsiad, prawnik, samorządowiec, człowiek zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Reprezentowałem racje Mieszkańców pełniąc funkcję radnego – najpierw gminnego, później powiatowego. Swoje umiejętności zawodowe nieustannie pogłębiane poprzez pracę m.in na stanowisku radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Bochni wykorzystuję na co dzień, stając po stronie poszkodowanych.

Pragnę na nowo odbudować zaufanie Mieszkańców do władz samorządowych oraz wzbudzić w Was pewność, że to my jesteśmy dla Was, a nie odwrotnie. Chcę, aby Gmina Rzezawa była miejscem przyjaznym do życia, dającym możliwość rozwoju oraz stanowiącym bezpiecznie i zdrowe środowisko dorastania dla naszych dzieci.

Dlatego też podjąłem decyzję o kandydowaniu na stanowisko Wójta Gminy Rzezawa.

Głęboko wierzę, że razem z Państwem możemy dokonać w naszej gminie wielu dobrych zmian pamiętając przy tym, że tylko otwartość na drugiego człowieka, współpraca, wzajemne wsparcie i szacunek są gwarancją prawdziwego sukcesu.

Kilka słów o mnie

Urodziłem się i mieszkam w Rzezawie. Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie studiowałem prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyłem także studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z zakresu szacowania nieruchomości. Od 2011 roku jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2010-2014 reprezentowałem racje Mieszkańców jako Radny Gminy Rzezawa, a w latach 2014-2018 jako Radny Powiatu Bocheńskiego. Obecnie pełnię funkcję radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Bochni oraz prowadzę własną kancelarię.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Moją największą pasją jest sport i wyjazdy na mecze piłkarskie najważniejszych lig europejskich. To, co mnie relaksuje to grzybobranie oraz praca w ogrodzie i na działce.
Jestem sumiennym samorządowcem, człowiekiem zaangażowanym w życie naszej społeczności.

Udzielam się w lokalnym sporcie będąc od 2007 r. Wiceprezesem Bocheńskiego Podokręgu Piłki Nożnej, w Stowarzyszeniu działającym przy Domu Pomocy Społecznej oraz aktywnie wspieram wydarzenia kulturalne i religijne. Od zawsze starałem się być blisko Was – mieszkańców Gminy Rzezawa.

Co chciałbym zrobić dla Gminy Rzezawa

Jako kandydat na Wójta, przygotowałem konkretny plan działania. To podzielone na kategorie postulaty, które wraz z kandydatami na Radnych chciałbym zrealizować w ciągu najbliższych pięciu lat:

BEZPIECZEŃSTWO:

 • Stanowczy sprzeciw wobec budowy zakładu pirolizy w naszej Gminie.
 • Opracowanie analiz z zakresu bezpieczeństwa ruchu i wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczne dojście do szkoły i powrót z niej.
 • Zapoczątkowanie prac planistycznych w kierunku wyznaczenia nowego układu drogowego wyprowadzającego ruch samochodów ciężkich poza tereny zabudowy mieszkaniowej.

UCZCIWOŚĆ:

 • Wdrożenie Kodeksu Etyki i jego egzekwowanie w każdej jednostce samorządu Gminy Rzezawa.
 • Komunikacja bezpośrednia i dialog z Mieszkańcami.
 • Utrzymywanie więzi z Mieszkańcami poprzez udzielanie bezpośrednio przez Wójta wsparcia prawnego.
 • Przejrzystość działania i wdrożenie polityki kadrowej wykluczającej zatrudnianie krewnych i powinowatych.
 • Audyt precyzyjnie wyselekcjonowanych inwestycji oraz upublicznienie informacji o wynikach.

ROZWÓJ I INWESTYCJE:

 • Skutecznie pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji w Gminie Rzezawa.
 • Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w całej gminie.
 • Utworzenie Gminnego Centrum Opieki Nad Dzieckiem do lat 3.
 • Budowa systemu ścieżek rowerowych.
 • Utworzenie corocznego bonu oświatowego do wykorzystania przez Radę Rodziców danej placówki szkolnej.
 • Poprawa współpracy z Powiatem Bocheńskim w zakresie pozyskiwania środków na wspólne inicjatywy drogowe oraz w zakresie promocji wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Kandydaci do Rady Gminy Rzezawa z KWW Nasza Wspólna Sprawa

Jako osoba od dziecka związana ze sportem mogę z całą pewnością stwierdzić, że podstawą osiągnięcia sukcesu jest granie do jednej bramki. Podobnie jest w samorządzie – współpraca, wzajemne wsparcie i takie same priorytety dają gwarancję stabilnego i odpowiedzialnego zarządzania. W skład naszego Komitetu Wyborczego wchodzą osoby, które tak podobnie jak ja chcą, aby Gmina Rzezawa była miejscem dobrym do życia – bezpiecznym, rozwijającym się, miejscem gdzie decyzje są podejmowane zgodnie z wolą Mieszkańców, a każdy rozsądny głos jest brany pod uwagę – nawet jeżeli jest to głos krytyki.

Poniżej nazwiska kandydatów do Rady Gminy Rzezawa z KWW Nasza Wspólna Sprawa:

7 kwietnia 2024 r. proszę o oddanie głosu na moją osobę każdego, kto nie chce więcej
podziałów, złej atmosfery, braku dialogu, poróżniania środowisk społecznych i decyzji wbrew
naszej woli.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzezawa – pora wziąć sprawy w swoje ręce.

Nadchodzi CZAS NA DOBRE ZMIANY.

Zbigniew Biernat – Wasz kandydat na Wójta Gminy Rzezawa


Materiał sfinansowany ze środków KWW Nasza Wspólna Sprawa

Najnowsze materiały Partnerów