R e k l a m a

Rozpisano konkurs na nowego prezesa Kopalni Soli Bochnia

-

„Odświeżona” rada nadzorcza Kopalni Soli Bochnia (o zmianach piszemy TUTAJ) ogłosiła wczoraj 27 marca postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w przyszły piątek, 5 kwietnia.

Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. muszą spełniać m.in. następujące warunki: posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, nie być karanym, posiadać wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w poniedziałek 8 kwietnia. Kandydaci spełniający wymogi zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w terminie do dnia 11 kwietnia w siedzibie spółki.

Jak wynika z ogłoszenia, przedmiotem oceny w rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko prezesa będą m.in. wiedza o zakresie działalności kopalni oraz o sektorze, w którym działa, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, wreszcie koncepcja rozwoju i działalności bocheńskiej kopalni.

Zobacz też: Odwołano prezesa i część rady nadzorczej Kopalni Soli Bochnia

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia