R e k l a m a

Briefing NWS przed ZOL: Podsumowanie dokonań i konkrety na nową kadencję – WIDEO

-

Podczas środowego briefingu prasowego starosta Adam Korta przypomniał jak zrealizowane zostały obietnice wyborcze złożone przez komitet Nasza Wspólna Sprawa przed poprzednimi wyborami oraz przedstawił konkrety, którymi chciałby się zająć w kolejnej kadencji. Zobowiązanie do ich realizacji podpisał zarówno lider ugrupowania, jak i pozostałe „jedynki” poszczególnych okręgów.

Wśród postulatów sprzed ponad pięciu lat znalazły się: troska o chorych, kompleksowy program modernizacji dróg, edukacja na wysokim poziomie, przyjazny urząd oraz obywatelski powiat. – To co wtedy obiecaliśmy, to zrealizowaliśmy – stwierdził Adam Korta, po czym wyliczał kolejne inwestycje potwierdzające to zapewnienie.

15 konkretów dla Powiatu, z którymi Nasza Wspólna Sprawa idzie do wyborów, to:

1. Powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego w budynku po byłym pogotowiu przy ul. Konstytucji 3 Maja.

2. Termomodernizacja szpitala i dalsza modernizacja SOR wraz z Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego w bocheńskim szpitalu.

3. Budowa nowoczesnego Centrum Rehabilitacyjnego wraz z podziemnym parkingiem.

4. Modernizacja dróg powiatowych i mostów dla poprawy komunikacji w tym budowa mostu na Rabie.

5. Partnerstwo z innymi samorządami w celu realizacji projektów drogowych, w tym zjazdu z obwodnicy Bochni i dokończenie budowy łącznika autostradowego.

6. Dalsze aktywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym unijnych, krajowych i regionalnych, na inwestycje.

7. Rozwój szkół, lepsze wyposażeniem i kierunki dostosowane do potrzeb biznesu.

8. Rozwijanie współpracy na linii pracodawca – szkoła.

9. Budowa Sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 3 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni.

10. Kontynuacja programu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów.

11. Nowa siedziba Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej.

12. Tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju lokalnego biznesu.

13. Wspieranie innowacyjności i współpracy między przedsiębiorcami, uczelniami i instytucjami.

14. Utworzenie pierwszego w powiecie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami.

15. Wsparcie dla służb dbających o bezpieczeństwo, takich jak Policja, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc