R e k l a m a

Wojciech Woźniczka: „Chcesz iść szybko – idź sam. Chcesz dojść daleko – musisz iść razem”

-

– Jest takie powiedzenie: jeżeli chcesz iść szybko – idź sam. Ale jeżeli chcesz iść daleko, musisz iść wspólnie, razem. My chcemy zajść daleko, dlatego prosimy o poparcie – mówił podczas czwartkowego briefingu prasowego Wojciech Woźniczka.

Lider Reaktora B7 podsumował kampanię wyborczą: – Położyliśmy nacisk na kampanię bezpośrednią, która stawia na kontakt z mieszkańcami, za pomocą chodzenia od drzwi do drzwi, czy w wersji internetowej kontaktowania się z wyborcami od profilu do profilu. Przekazy medialne i bilbordy miały służyć jedynie jako wsparcie dla tego podejścia i jako próbka naszego stylu, naszej estetyki i była możliwością porównania się z tym co proponują inne komitety.

– To co udało się zrobić w tej kampanii, potwierdziło słuszność tego podejścia, bo mieliśmy okazję w bezpośrednim kontakcie skonfrontować naszą propozycję programową, nasze propozycje osobowe, personalne z potrzebami, z opiniami mieszkańców i dzięki temu nabraliśmy jeszcze większej pewności, że nasza propozycja wypracowana nie tylko w ostatnich miesiącach ale też przez 8 lat funkcjonowania Reaktora B7, jest spójna z potrzebami mieszkańców i jest postrzegana jako realna szansa na zmiany – podkreślił Wojciech Woźniczka.

– Cieszymy się, że jesteśmy postrzegani, że nie tylko mówimy o tym, że wspieramy młodych, ale też na naszych listach jest reprezentacja wiekowa, która zamyka się w liczbie 42 – jest to średnia wieku na naszych listach. Nie mówimy tylko o wspieraniu kobiet, ale też 50% osób na naszych listach to kobiety, które mają czołowe miejsca. Nie mówimy tylko o tym, że chcemy rozwoju poszczególnych dziedzin, czy poszczególnych inwestycji, ale też ludzie związani z tymi środowiskami – takimi jak sport, jak kultura – są na naszych listach. I to pozwala na to, żeby państwo oceniali tą propozycję jako kompletną, autentyczną, spójną, cieszymy się, że widzicie w nas, że jesteśmy naprawdę ruchem oddolnym, niezwiązanym z żadnymi partiami, że po prostu chcemy działać, bez żadnych innych przesłanek, jak tylko dobro tego miasta – podkreślił kandydat na burmistrza.

Zaapelował też o udział w wyborach i poparcie Reaktora B7: – 7 kwietnia będziemy wybierać nie tylko to, kto personalnie będzie rządził miastem, ale będziemy też wybierać też dynamikę i kierunki działań. I tutaj wybór jest między tym co nowe, co dynamiczne, co stwarza szansę na nowe podejście do starych problemów, a tym co jest kontynuacją dotychczasowego działania. Nie ma innego wyjścia na zmiany jak to, żeby nowe propozycje, nowa energia pozyskała większe poparcie, niż dotychczasowe podejście…

– Jest takie powiedzenie: jeżeli chcesz iść szybko – idź sam. Ale jeżeli chcesz iść daleko, musisz iść wspólnie, razem. My chcemy zajść daleko, dlatego prosimy o poparcie. Głosujcie na Reaktor B7, głosujcie na Wojtka Woźniczkę, który jest kandydatem tej nowej energii na burmistrza. Dziękujemy za wszystko i bądźmy w kontakcie – zakończył.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia