R e k l a m a

🔸 Mariusz Palej – kandydat na wójta Gminy Rzezawa – LIST do Mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzezawa – Drodzy Przyjaciele,

jestem Waszym Wójtem od roku 2014, co dało mi liczne okazje, by udowodnić, że w sposób bardzo odpowiedzialny podchodzę do powierzonych mi obowiązków oraz, że robię wszystko aby zasłużyć na powierzone mi zaufanie. Moim priorytetem zawsze było pozyskiwanie funduszy na kolejne inwestycje prorozwojowe dla naszej gminy. W czasie mojego urzędowania majątek gminy powiększył się o imponującą kwotę 123 mln złotych, z czego aż 51 mln zł udało się nam pozyskać z zewnętrznych źródeł finasowania. Potrafię sprawienie zarządzać inwestycjami Gminy od strony finansowej i formalnej ale także realizacyjnej – będąc na budowie doskonale wiem kiedy robota jest wykonywana prawidłowo, a kiedy nie. Jest to związane z moim doświadczeniem, gdyż lata spędziłem na budowie, między innymi jako inspektor nadzoru budowlanego.

Pod moją szczególną opieką zawsze byli Ci, którzy potrzebują wsparcia i pomocy: młodzież oraz osoby starsze. Jestem ojcem i widzę, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nasze dzieci. Wiem również jak korzystnie sport i różne formy rozrywki mogą wpłynąć na rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny młodzieży. Dlatego od dawna stawiam na rozwój boisk i przestrzeni spotkań, które sprzyjają budowaniu relacji między mieszkańcami oraz pomagają
im kształtować ich przyszłość. Jeśli chodzi o młodych, w nadchodzącej kadencji planuję utworzenie lodowiska oraz realizację projektu budowy otwartego basenu. Moim marzeniem jest wybudowanie w Rzezawie miasteczka rowerowego. Jodłówka zdecydowanie potrzebuje nowego przedszkola, a w Borku musimy dokończyć budowę przedszkola ze żłobkiem. Na nowy żłobek i przedszkole zasługuje też Krzeczów. Infrastruktura to jedno. Myślę też z troską o epidemii otyłości wśród młodych ludzi, dlatego planuję duże akcje edukacyjne w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży oraz profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Coś musimy z tym zrobić jako społeczność, by uchronić nasze dzieciaki przed chorobami. Aby zapewnić naszym najmłodszym mieszkańcom profesjonalną opiekę od pierwszych chwil życia, zamierzam otworzyć szkołę rodzenia przy ośrodku zdrowia. Ta inicjatywa umożliwi przyszłym matkom nawiązanie kontaktów już w czasie ciąży, co pomoże im stworzyć wspólnotę wsparcia, nieocenioną w wyzwaniach, jakie niesie ze sobą macierzyństwo. To tylko kilka punktów z mojego planu. Po resztę sięgnijcie proszę do mojego programu wyborczego. Podobnie nie będę wymieniał wszystkich inicjatyw dotyczących seniorów. Tylko te najważniejsze: utworzenie Klubów Senior+ w każdej
miejscowości czy utworzenie Dziennego Domu „Senior Wigor” w Ostrowie Królewskim. W czasie mojego urzędowania priorytetem była dla mnie rozbudowa infrastruktury drogowej. Zobaczcie proszę, jak wiele nowych dróg powstało przez lata mojego urzędowania. Jeśli obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem, w najbliższej kadencji będę intensywnie kontynuować rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie naszej gminy, a także inwestycje w budowę i modernizację dróg gminnych oraz finansowe wspieranie budowy chodników przy drogach powiatowych.

Kochani mam poczucie, że moja praca od zawsze koncentrowała się na konkretnych działaniach. Nie rzucam obietnic bez pokrycia. Wiem, że Gmina Rzezawa jest miejscem, które ma sprzyjać sprawom najważniejszym: stworzeniu godnych warunków dla naszych bliskich i zapewnieniu im należytej opieki. Dążę do tego, abyśmy mogli dbać o tych, których kochamy w najlepszy możliwy sposób.

Zawsze odrzucałem nieczystą politykę i ataki na przeciwników, skupiając się na tym, co najważniejsze – realnych działaniach dla dobra naszej społeczności. Tym bardziej ubolewam nad brudnymi i niehonorowymi atakami, jakich licznie doświadczam ja oraz moi kandydaci na radnych. W ostatnim czasie doszło do masowego niszczenia moich materiałów wyborczych co zostało również cynicznie skomentowane przez niektórych kontrkandydatów.

Nie zamierzam jednak, zniżać się do tak podłych metod działania i chcę zapewnić o moim szacunku do wszystkich mieszkańców i kontrkandydatów. Wyborców proszę tylko o rozwagę i przemyślenie na kogo chcecie oddać swój głos – myślę, że warto wybrać współpracę, doświadczenie i szacunek do każdego aby budować i tworzyć a nie niszczyć i eskalować konflikty. Wierzę, że konstruktywna dyskusja i wspólne dążenie do celu są kluczem do lepszej
przyszłości Gminy Rzezawa. Głęboko wierzę, że tylko poprzez pozytywne działania i konstruktywną współpracę możemy osiągnąć dalszy dynamiczny rozwój naszej Gminy.

Nazywam się Mariusz Palej. Ufacie mi od tylu lat. Dałem dowód, że jestem tego godny. Więc proszę postawcie na działanie, nie na obietnice i oddajcie Swój głos na mnie i na mój zespół, kontynuując naszą skuteczną pracę dla dobra Gminy Rzezawa. A zrobię wszystko, by żyło nam się jeszcze lepiej.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Palej
Kandydat na Wójta Gminy Rzezawa

KWW Mariusza Palej

Najnowsze materiały Partnerów