Bochnia. Miasto zdążyło z wnioskiem o dotację na budowę KN-2

-

Rzutem na taśmę, w ostatnim możliwym terminie, Bochnia złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie ostatniego etapu budowy KN-2.

Do 28 sierpnia samorządy mogły składać wnioski o dotację w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. W „Szczegółowych zasadach naboru” wyjaśniono, że „Wnioskodawca przy sporządzaniu wniosku może opierać się jedynie na dokumentach umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie”.

Dlatego, żeby Bochnia mogła w ogóle złożyć wniosek na ostatni etap KN-2, musiała posiadać ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W pierwszej połowie sierpnia wciąż nie miała tego dokumentu, więc istniały uzasadnione obawy o to, czy w ogóle uda się ubiegać o dofinansowanie.

Dziś na sesji rady miasta zastępca burmistrza Bochni Robert Cerazy poinformował, że dzień wcześniej (czyli w ostatnim możliwym terminie) samorząd złożył wniosek, załączając wszystkie wymagane dokumenty.

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, a zadanie otrzyma dotację, to inwestycja mogłaby ruszyć w 2020 r. Jako zadanie dwuletnie byłaby zakończona w 2021 r.

Orientacyjny przebieg III etapu KN-2. Na niebiesko zrealizowany ostatnio odcinek od ul. Pileckiego do ul. Turkowskiego, a na czerwono planowany fragment od ul. Turkowskiego do ul. Brodzińskiego. Źródło: Google Maps

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X