R e k l a m a

Wiadukt na obwodnicy Bochni do rozbiórki. Powstanie nowy

-

Wiadukt w ciągu drogi DK94, biegnący nad ul. Brodzińskiego w Bochni (na granicy z Łapczycą), ma zostać rozebrany – ustalił Bochnianin.pl. W jego miejsce powstanie nowy, bezpieczniejszy obiekt. Na razie przygotowywany jest przetarg, inwestycja ma być zrealizowana do 2022 roku.

Kilka dni temu minister infrastruktury zatwierdził do realizacji 11 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to prawie 800 mln zł. Jedno z zadań będzie realizowane w Bochni.

Jak wyjaśnia Szymon Huptyś, rzecznik prasowy ministerstwa infrastruktury, chodzi o budowę nowego wiaduktu w ciągu DK 94 w miejscu istniejącego, przeznaczonego do rozbiórki, obiektu nad ulicą Brodzińskiego.

– Zakres zadania dotyczy około 100 metrów drogi krajowej i obejmuje także przebudowę dojazdów do wiaduktu, przebudowę skrzyżowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia skrajni pod obiektem zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także realizację tymczasowego przejazdu na czas robót budowlanych – wylicza Szymon Huptyś.

Celem inwestycji jest likwidacja zagrożeń, jakie stwarza dla użytkowników ograniczona skrajnia pionowa pod wiaduktem (planuje się jej zwiększenie z 3,8 m na 4,5 m) oraz jego zły stan techniczny. Konieczne jest także dostosowanie nośności do obowiązujących parametrów.

– Obecnie trwają przygotowania do przetargu na realizację zadania w trybie projektuj i buduj, a wstępny harmonogram zakłada zakończenie robót budowlanych w 2022 roku zapowiada Szymon Huptyś.

W odpowiedzi na pytanie Bochnianin.pl o szacunkowe koszty zadania, rzecznik prasowy wyjaśnił, że z uwagi na konieczność zachowania warunków konkurencyjności procedury przetargowej, nie można w tej chwili podać takiej kalkulacji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc