R e k l a m a

Kiedy ślubowanie nowych radnych, burmistrzów i wójtów?

-

Wkrótce nowo wybrani radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast złożą ślubowanie. Odbędzie się to na pierwszych sesjach nowej kadencji samorządowej. Kiedy dokładnie?

Kadencja obecnych władz samorządowych upłynie 30 kwietnia br. Zgodnie z przepisami pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.

To oznacza, że pierwsza sesja nowej kadencji musi odbyć się w dniach 1-7 maja. W praktyce z powodu świąt i dni wolnych od pracy zostają 3 terminy:

  • czwartek 2 maja,
  • poniedziałek 6 maja,
  • wtorek 7 maja.

Zgodnie z zaleceniem Państwowej Komisji Wyborczej komisarze wyborczy mają wpisywać w porządek obrad pierwszej sesji ślubowanie wójta lub burmistrza. Na pierwszej sesji odbędzie się również wybór prezydium rady (przewodniczącego i wiceprzewodniczących). Wyniki głosowań, które będą tajne, pokażą układ sił w nowej radzie. Z kolei w samorządach powiatowych można również spodziewać się wyboru zarządu na czele ze starostą (też głosowanie tajne).

Co ciekawe kalendarz wyborczy ułożył się w taki sposób, że w najbliższych dniach wiele osób może być trochę zdezorientowanych. Tradycyjnie bowiem pod koniec miesiąca w wielu samorządach odbędą się posiedzenia rad. Będą to sesje aktualnie trwającej kadencji, a więc w „starym” a nie „nowym” składzie. Tak będzie chociażby w Bochni – sesję Rady Miasta zwołano na 25 kwietnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia