R e k l a m a

Ostatnia sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 – ZDJĘCIA

-

Wprawdzie trwająca jeszcze kadencja kończy się oficjalnie 30 kwietnia, jednak ostatnia sesja Rady Miejskiej w obecnym składzie odbyła się 24 kwietnia.

Przez minione pięć i pół roku brzeska Rada Miejska pracowała w składzie:

Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej i Adrian Zaleśny.  Przewodniczącą Rady Miejskiej została Maria Kądziołka, a funkcje przewodniczących pełnili Kamil Trąba i Adrian Zaleśny. W trakcie kadencji mandatu radnego zrzekł się Marcin Ciurej, a jego miejsce zajął Grzegorz Kolbusz.

Z obecnego składu, 12 osób nadal pełnić będzie funkcje radnych.   

Podczas dobiegającej końca kadencji odbyły się 74 sesje Rady Miejskiej, na których podjęto łącznie 563 uchwały. Radni spotykali się również na posiedzeniach poszczególnych komisji. W trakcie ostatniej sesji podjęto 6 uchwał, przyszedł też czas na krótkie podsumowanie i podziękowania za wspólnie podejmowane działania.

Przypomnijmy, że podczas pierwszej sesji, która odbyła się 21 listopada 2018 roku, burmistrz wypowiedział znamienne zdanie: – Niech Brzesko będzie przykładem harmonijnej współpracy. Dzisiaj, po ponad 5 latach, można śmiało stwierdzić, że wszyscy radni tę propozycję przyjęli, a dzięki wspólnym działaniom zrealizowano wszystkie założone wcześniej plany. Za zaangażowanie w pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców serdeczne podziękowania złożyli radnym burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka. 

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia