R e k l a m a

Ogłoszono przetarg na III etap łącznika autostradowego w Bochni

-

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił postępowanie przetargowe na realizację III etapu łącznika autostradowego w Bochni, czyli drogi, która połączy węzeł autostradowy „Bochnia” z drogą wojewódzką nr 965 w Proszówkach.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.

  • Budowę nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 nad rzeką Rabą w km 20+655,00 jej biegu w miejscowości Bochnia i Proszówki długości całkowitej ustroju nośnego 172,73 m.
  • Budowę nowej drogi wojewódzkiej nr 965 klasy G dł. ok. 2,31 km.
  • Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 965 klasy G w śladzie istniejącej drogi powiatowej nr 1424K na dł. ok. 1,14 km.
  • Budowę ronda na skrzyżowaniu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 965 klasy G z projektowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 965 klasy G oraz z jezdnią dodatkową autostrady A4.
  • Budowę ronda na skrzyżowaniu projektowanej drogi wojewódzkiej klasy G z istniejącą drogą powiatową nr 1424K klasy Z oraz z rozbudowywaną drogą wojewódzką nr 965 w śladzie istniejącej drogi powiatowej nr 1424K.
  • Budowę ronda na skrzyżowaniu rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 965 z łącznicą węzła „Bochnia” autostrady A4.

Termin składania ofert określono na 29 maja 2024 r. Natomiast termin wykonania zamówienia to 34 miesiące od daty zawarcia umowy.

Przypomnijmy, że I etap łącznika, czyli drogę od węzła autostradowego do ul. Krzeczowskiej, oddano do użytku we wrześniu 2021 r. Do realizacji pozostaje jeszcze – oprócz III etapu, na który ogłoszono przetarg – II etap, czyli odcinek od ul. Krzeczowskiej do drogi krajowej nr 94.

Pozostanie jeszcze etap II, na którego ZDW też w tym roku chce podpisać umowę realizacyjną. Efektem pod koniec 2026 r., może początkiem 2027 r., nie będziemy mieć drogi wojewódzkiej w centrum miasta – zwraca uwagę Rafał Nosek, naczelnik wydziału inwestycji, rewitalizacji miasta i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miasta Bochnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia