R e k l a m a

Sławomir Biernacki z honorowym wyróżnieniem Rady Miasta Bochnia

-

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Bochnia honorowe wyróżnienie za działalność społeczną otrzymał Sławomir Biernacki, prezes Stowarzyszenia OdNova. O wyróżnienie zawnioskowała komisja rodziny, zdrowia i pomocy społecznej, na czele z przewodniczącym Stanisławem Dęboszem.

Sławomir Biernacki rozpoczął swoją działalność społeczną mającą na celu wspieranie osób uzależnionych i współuzależnionych w 2006 roku. Był członkiem Stowarzyszenia Nowa Szansa z siedzibą w Tarnowie, a następnie w 2011 roku, jako v-ce prezes Stowarzyszenia, przyczynił się do uruchomienia jego Filii w Bochni. W 2022 roku uruchomił w Bochni Stowarzyszenie OdNova, którego jest prezesem po dzień dzisiejszy. Dzięki niemu z pomocy stowarzyszenia skorzystało setki osób.

Wyróżniony od wielu lat jest również członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Działalność Sławomira Biernackiego jest przykładem trwałej prospołecznej postawy i przynosi realną pomoc osobom w szczególnych sytuacjach życiowych, nie absorbując przy tym istotnych środków finansowych. Potrafi on skupiać wokół siebie ludzi potrzebujących i chcących pomagać.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia