R e k l a m a

EcoHeroes w Brzesku. Zebrano ponad tonę śmieci

-

Blisko 1200 kilogramów odpadów zebrano podczas przeprowadzonej w Brzesku akcji EcoHeroes, zorganizowanej przez restaurację McDonald’s przy współpracy Urzędem Miejskim w Brzesku. 24 kwietnia 17 osób uporządkowało obszar parku rekreacyjnego (z przyległymi terenami) położonego między osiedlami Jagiełły i Ogrodową, a także ulice Gajową i Jasną.

Dokładna masa śmieci usuniętych z tego rejonu to 1 140 kilogramów. Z matematycznych obliczeń wynika, że każdy uczestnik tej akcji zebrał osobiście średnio 67 kilogramów odpadów. Wszyscy zostali wyposażeni w odblaskowe kamizelki, ochronne rękawice, worki i zbieraki do śmieci.

Ekipę eko-bohaterów tworzyli pracownicy miejscowej restauracji McDonald’s oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego. Na ich czele stanęli właściciele firmy VIOLKO Wioleta i Tomasz Sachajko, którzy prowadzą brzeską restaurację, a także dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju UM Barbara Kuczek. Transportem zajęli się pracownicy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z o o, wspierający akcję.

Sukces z nutką refleksji

Wymierny wynik tej jednodniowej kampanii z jednej strony wzbudza uznanie, z drugiej jednak uświadamia jej organizatorów, jak wiele trzeba jeszcze uczynić w sferze ekologicznej edukacji. To właśnie dlatego McDonald’s od 2018 roku realizuje w naszym kraju globalną strategię, która zakłada działania na rzecz klimatu w wielu obszarach. Jej głównym celem jest ograniczenie wpływu na środowisko poprzez zamknięcie obiegu opakowań. Działania prowadzone są w trzech płaszczyznach: redukcja, przetwarzanie i zbieranie. Wszyscy liczą na to, że widok grup porządkujących masowo nasze lokalne środowiska uzmysłowi innym, jak wielką szkodę ekosystemowi wyrządzają sami ludzie.

Początek współpracy

Jesteśmy dumni, że reprezentujmy markę, która bierze odpowiedzialność za wszystkie odpady, czyli nie tylko te, które trafiają do koszy w restauracjach sieci McDonald’s – podkreśla Wioleta Sachajko – Najlepszym przykładam jest właśnie akcja, którą wspólnie z Urzędem Miejskim zrealizowaliśmy. Brzeską restauracją nasza firma zarządza od pięciu miesięcy, dlatego cieszę się, że w ten sposób zapoczątkowaliśmy naszą współpracę, bo już teraz z panią Barbarą Kuczek myślimy o podejmowanych w niedalekiej przyszłości kolejnych inicjatywach, ujętych w prowadzonej przez Maka strategii opartej na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

źródłoinf. prasowa

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia