R e k l a m a

Wicepremier Kosiniak-Kamysz w Brzesku: „Racją stanu Polski jest być w UE i NATO” – ZDJĘCIA

-

– Rodacy, Polacy, proszę was o to, żebyśmy byli gotowi. Nie po to, żeby was przestraszyć, ale po to, żeby odstraszyć imperium zła, które zawsze na nas czyha – mówił w Brzesku, uczestniczący w zorganizowanych tam uroczystościach Dnia Flagi RP, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Przemówienie było transmitowane na żywo w TVP Info.

– Flaga jednoczy, flaga pokazuje skąd jesteś, flaga jest symbolem twojej tożsamości, naszej tożsamości. Jest ukochana, nie ma dla nas Polaków piękniejszych barw niż barwy biało-czerwone. Nie było, nie ma i nie będzie. Zawsze na pierwszym miejscu jest dla nas ten symbol. Biało-czerwona wymaga szacunku. Nie dla kawałka płótna, nie dla kolorów, ale dla Polski – mówił wiceszef polskiego rządu.

– Dziś oczekujemy szacunku między ludźmi, między Polakami. (…) Jesteśmy różni, mamy różny sposób patrzenia na rzeczywistość, różne ambicje, ale łączy nas Polska i łączy nas Biało-czerwona. Żeby mieć prawdziwy szacunek do ojczyzny, trzeba szanować poglądy innych. Można się z nimi nie zgadzać, ale nie wolno ich obrażać. Po to łączy nas flaga – nie po to, żeby tylko w momentach triumfu i chały ją wysoko trzymać. Ale żeby o nią dbać każdego dnia – dbać o nią, to dbać także o swoje najbliższe otoczenie, to budować Polskę bezpieczną. Nie ta się jej zbudować bezpiecznej, jak będziemy pokłóceni przekonywał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON mówił też o współczesnej sile Polski wynikającej z jej udziału w traktatach i sojuszach. Przypomniał o 25-leciu Polski w NATO oraz przypadającej wczoraj 20. rocznicy wstąpienia do UE:

– To są sojusze, porozumienia, to jest wspólnota. Nie idealne, ale lepszych nikt do tej pory nie wymyślił. (…) NATO i UE są gwarancją bezpieczeństwa i rozwoju Polski. I racją stanu Rzeczpospolitej jest być w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim, być w Unii i w NATO. To jest racja stanu Polski. Kto występuje przeciwko temu, kto szuka drogi na skróty, działa na szkodę Rzeczpospolitej. Kto dąży do tego żeby lepiej nasz sojusz funkcjonował – działa na pożytek Rzeczpospolitej – podkreślił.

– Strategią sojuszu jest odstraszanie i obrona – nigdy atak. Strategią sojuszu i strategią Polski jest budowanie siły nie po to, żeby kiedykolwiek kogoś zaatakować, ale żeby nikt nie ważył się zaatakować Polski. To jest nasza ambicja. Musimy się wszyscy w to włączyć. Rodacy, Polacy, proszę was o to, żebyśmy byli gotowi. Nie po to, żeby was przestraszyć, ale po to, żeby odstraszyć imperium zła, które zawsze na nas czyha. Imperium zła, które próbuje zawsze kąsać niszczyć. Żeby zatrzymać wszędzie gdzie to możliwe zbrodniczą cywilizację śmierci. Po to się wzmacniamy, budujemy wspólnotę, siłę w sojuszach i siłę polskiej armii – dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony w 2004 r. Data jest nieprzypadkowa – nawiązuje do umieszczenia polskich flag na budynkach w Berlinie po zdobyciu miasta w 1945 r. Kwestie barw narodowych reguluje Konstytucja RP, w art. 28, który stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Podobnie jak godło i hymn państwowy, barwy narodowe są objęte ochroną prawną. Szczegółowe regulacje dotyczące barw narodowych i zasad prezentacji flagi państwowej zawiera ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia