R e k l a m a

Powołano nowych członków społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych

-

Starosta bocheński Adam Korta wręczył powołania nowym członkom Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2024-2027. Ich zadaniem będzie wspieranie działań podejmowanych w związku z osobami niepełnosprawnymi m.in. w zakresie integracji zawodowej i społecznej.

To ważne gremium, którego opinie są niezbędne, jeśli chcemy podnosić jakość życia dla wszystkich grup społecznych w naszym powiecie – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Do Powiatowej Społecznej Rady powołano pięciu członków. To przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu bocheńskiego.

Skład Rady:

  • Alicja Niemiec – Polski Związek Głuchych, Oddział Małopolski Koło Terenowe w Bochni;
  • Anna Rojek – Stowarzyszenie „Kropla Dobroci”;
  • Izydor Puścizna – Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych;
  • Tomasz Daniec – Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni;
  • Stanisław Hajduk – Stowarzyszenie na rzecz Osób Specjalnej Troski „ Amicus Hominis”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia