R e k l a m a

Rusza nabór do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego Bochni

-

W piątek 10 maja ruszy nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2025 r. W tej edycji do rozdysponowania przez mieszkańców będzie 853 983,72 zł, z czego 700 tys. zł przeznaczone jest na projekty osiedlowe, po 50 tys. zł na każde z 14 osiedli. 153 983,72 zł stanowi pula środków na realizację projektów ogólnomiejskich.

W tym roku procedura zgłaszania projektów w ramach BO rozpocznie się w piątek 10 maja i potrwa do 17 czerwca br.

Wnioski będzie można złożyć:

  • osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres Urzędu (Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia), decyduje data wpływu do Urzędu;
  • posiadacze profilu zaufanego będą mogli skorzystać z platformy ePUAP. Aby przesłać wniosek tą drogą należy:
  1. Wejść na epuap.gov.pl.
  2. Zalogować się.
  3. Wypełnić formularz pisma ogólnego i dołączyć do niego załącznik w postaci elektronicznej wersji formularza zgłaszania projektu wraz z zeskanowaną listą poparcia projektu.
  4. Podpisać wniosek profilem zaufanym.
  5. Wysłać wniosek online.

Osoby, które zgłoszą swoje propozycje zadań będą mogły w dniach od 10 maja do 3 czerwca liczyć na bezpłatną pomoc pracowników Urzędu Miasta Bochnia w zakresie swoich projektów. Urzędnicy udzielać będą pomocy telefonicznej oraz drogą mailową dla tych, którzy swoje zapytanie prześlą na adres [email protected].

Po weryfikacji zaprezentowana zostanie ostateczna lista projektów, które spełnią wszelkie wymogi regulaminu.

Zasady zgłaszania projektów do BO: projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bochni. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej na realizację zadań. Zgłaszany projekt musi być zgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia.

Każdy projekt osiedlowy musi uzyskać poparcie 2 mieszkańców osiedla. Natomiast projekt ogólnomiejski musi być potwierdzony poparciem co najmniej 25 mieszkańców miasta.

Linki do niezbędnych materiałów:

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia