R e k l a m a

W Okocimiu powstała ścieżka edukacyjna „Las na wyciągnięcie ręki”

-

W pierwszej połowie maja w Okocimiu odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej „Las na wyciągnięcie ręki” utworzonej przez Nadleśnictwo Brzesko w ramach szeroko zakrojonej akcji organizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie.

Rolę gospodarza uroczystości pełnił Nadleśniczy Paweł Dzięgielowski. Gośćmi wydarzenia byli dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Piotr Kempf, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, wicestarosta brzeski Maciej Podobiński, prezes Koła Łowieckiego Hubertus Brzeski Jerzy Zydroń oraz przedstawiciele sołectwa Okocim.

W otwarciu ścieżki edukacyjnej uczestniczył także Janusz Mytkowicz – twórca słynnej daleko poza regionem, Leśnej Galerii w Okocimiu oraz Marek Kołdras – współautor audio-przewodnika pomocnego przy zwiedzaniu nie tylko okocimskiego lasu, ale również każdego innego skupiska leśnego. Ponadto obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej i Stowarzyszenia Okocim Od Serca oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Okocimiu.

Utworzona na terenie Leśnictwa Okocim ścieżka edukacyjna to pętla mająca swój początek i koniec przy Czerwonej Drodze, w pobliżu leśniczówki. Na jej trasie znajduje się 12 przystanków. Każdy z nich wyposażony jest w tablice informacyjne zawierające skrótowe wiadomości związane z gospodarką leśną, historią polskich lasów, występującą w nich fauną i florą. Z tych informacji można dowiedzieć się również wiele na temat „praw i obowiązków” oraz korzyści wynikających z możliwości przebywania na łonie natury. Informacje zawierają też instrukcje na temat prawidłowego zachowania się w lesie, a także uczą jak postępować w sytuacjach niebezpiecznych, na przykład w przypadku bezpośredniego kontaktu z leśną zwierzyną mogącą stanowić zagrożenie.

Bardzo pomocny w zgłębianiu tej wiedzy jest przygotowany specjalnie audioprzewodnik, składający się z 12 części – multimedialnych prelekcji tematycznie związanych z każdym mijanym po drodze przystankiem. Dostęp do audioprzewodnika jest niezwykle prosty – wystarczy zeskanować odpowiedni kod QR, aby wziąć udział w atrakcyjnej wycieczce połączonej z ciekawymi wykładami.

Taka pierwsza zorganizowana wycieczka już się odbyła, a stało się to w dniu oficjalnego i uroczystego otwarcia ścieżki edukacyjnej. Oprócz organizatorów i gości honorowych wzięli w niej udział wszyscy uczestnicy majowej uroczystości. Funkcję przewodnika pełnił Leśniczy Leśnictwa Okocim Bartłomiej Kędziora.

Ścieżka to wymarzone miejsce do organizowania wycieczek szkolnych lub z udziałem innych grup. Mile widziani są samotni wędrowcy, rodziny i wszyscy, którzy są zwolennikami łączenia aktywnego wypoczynku z możliwością poszerzania swojej wiedzy. Głównym atutem znakomicie przygotowanej trasy jest dostosowanie jej przebiegu do możliwości każdego piechura, bez względu na wiek i poziom turystycznego zaawansowania.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia