R e k l a m a

Dzień Strażaka w Bochni. Awanse i odznaczenia – ZDJĘCIA, LISTA

-

15 maja 2024 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w Bazylice Mniejszej pw. Św. Mikołaja bpa. Następnie o godz. 10.00 rozpoczął się uroczysty apel na terenie bocheńskiej komendy.

W powiatowych obchodach wzięli udział, m.in.: Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Gadowski, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego Dh Łukasz Łach, Starosta Bocheński Adam Korta, Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego Jarosław Marzec, Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego Ryszard Drożdżak, Komendant Powiatowy PSP w Brzesku st. bryg. Janusz Potera, Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce bryg. Leszek Kasiński, Komendant Powiatowy Policji w Bochni insp. Jerzy Polczyk, Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu płk. Paweł Jastrzębski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni dh Tomasz Całka, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu bocheńskiego, księża kapelani na czele z Kapelanem Powiatowym Związku OSP RP w Bochni ks. Stanisławem Szczygłem, poczty sztandarowe OSP.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Z-cy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotrowi Gadowskiemu przez dowódcę uroczystości st. kpt. Mateusza Satołę. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów odegrano hymn państwowy i dokonano podniesienia flagi na maszt.

Zgromadzonych powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni st. bryg. Jacek Ryncarz, który podziękował wszystkim strażakom za ich odpowiedzialną służbę, trud i poświęcenie a także wszystkim zaproszonym gościom i instytucjom wspierającym straż pożarną za dobrą współpracę. 

Wręczone zostały również odznaczenia dla druhów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Bochni.

Podczas uroczystości wręczenia Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączającej jednostkę OSP w Chodenicach w struktury KSRG dokonał Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Gadowski wraz z Starostą Bocheńskim Adamem Kortą, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Bochni st. bryg. Jackiem Ryncarzem oraz Burmistrzem Miasta Bochnia Magdaleną Łacną.

W trakcie uroczystości w imieniu wszystkich strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni w podziękowaniu za wieloletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej powiatu bocheńskiego Z-cy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotrowi Gadowskiemu pamiątkowy kordzik strażacki dla wręczyła delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni na czele z st. bryg. Jackiem Ryncarzem Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Bochni Ostatnim elementem uroczystości były okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, którzy złożyli również gratulacje i podziękowania wszystkim wyróżnionym i awansowanym. Wszyscy przemawiający życzyli także całej braci strażackiej ziemi bocheńskiej pomyślności,
sukcesów w dalszej służbie oraz bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych.

inf. prasowa | bryg. Paweł Matyasik

ODZNACZENIA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniami z dnia 13 grudnia 2023 r. nr rej. 593-2023, z dnia 15 grudnia 2023 r. nr rej. 544-2023, z dnia 10 stycznia 2024 r. nr rej. 29-2024 odznaczył:

KRZYŻEM ŚWIĘTEGO FLORIANA

 1. Druh Grzegorz NOWAK (wręczany podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka)
 2. Druh Stanisław PIASECKI (wręczany podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka)

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 1. st. bryg. Jacek Ryncarz (wręczany podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka)
 2. mł. bryg. Anna Dymura (wręczany podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka)
 3. st. ogn. Tomasz BUJAK (wręczany podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka)
 4. ogn. Grzegorz MAŁEK (wręczany podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka)

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 1. st. kpt. Artur SROKA (wręczany podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka)
 2. mł. kpt. Krzysztof SATOŁA (wręczany podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka)
 3. asp. sztab. Krzysztof GÓRKA (wręczany podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka)
 4. asp. Grzegorz GOĆFIN (wręczany podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka)
 5. mł. asp. Krzysztof CHWAŁA (wręczany podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka)
 6. mł. ogn. Artur STRZYŻ (wręczany podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniami Nr 38/OP/2023
z dnia 31 października 2023 r., Nr 42/OP/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.
i Nr 14/OP/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., odznaczył:

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 1. st. kpt. Tomasz GÓRKA
 2. kpt. Krzysztof CIEŚLA
 3. mł. kpt. Krzysztof SATOŁA
 4. asp. sztab. Krzysztof GÓRKA
 5. asp. Robert JODŁOWSKI
 6. asp. Robert TROJANOWSKI
 7. asp. Jarosław WĄSIK
 8. st. ogn. Tomasz BUJAK
 9. st. ogn. Wojciech GORCZYCA
 10. st. ogn. Grzegorz MAŁEK
 11. druh Tomasz CAŁKA
 12. Waldemar KUMOR

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja 2023 r. oraz
z dniem 3 kwietnia 2024 roku nadał:

ODZNAKĘ ŚWIĘTEGO FLORIANA „ZA ZASŁUGI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”

 1. Druh Jan WAŚNIOWSKI
 2. Druh Stanisław CAGIEL
 3. Druh Tadeusz CICHOŃ
 4. Druh Stanisław PIASECKI

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa małopolskiego wyróżniło:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 1. st. asp. Grzegorz NOWAK

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 1. st. kpt. Dominik WĘGRZYNOWSKI
  BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
 2. st. asp. Jacek KRAWCZYK

AWANSE

Rozkazem Personalnym Nr 540/kadr/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r. Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji – z dniem 4 maja 2024 r. w trybie
wyróżnienia przed terminem nadał stopień:

STARSZEGO BRYGADIERA

 1. bryg. Jacek RYNCARZ (wręczany podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka)

Rozkazem Personalnym Nr 565/kadr/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji – z dniem 4 maja 2024 r. nadał stopień:

STARSZEGO KAPITANA

 1. kpt. Artur SROKA

KAPITANA

 1. mł. kpt. Urszula KĘPA

Rozkazem Personalnym Nr 1/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej – z dniem 4 maja 2024 r. nadał stopień:

STARSZEGO ASPIRANTA

 1. asp. Marcin BIŁOS

ASPIRANTA

 1. mł. asp. Krystian PRZYBYŁKO

Rozkazem Personalnym Nr 3/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. Małopolski
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – z dniem 4 maja 2024 r.
nadał stopień:

STARSZEGO OGNIOMISTRZA

 1. ogn. Grzegorz MAŁEK

OGNIOMISTRZA

 1. mł. ogn. Paweł OPACH

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

 1. st. sekc. Paweł BRZEGOWY

STARSZEGO SEKCYJNEGO

 1. sekc. Kamil CZEKAJ

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia