R e k l a m a

Trwa nabór do szkoły muzycznej w Bochni. Ostatnie dni na zgłoszenie wniosku

-

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni informuje, że przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły trwa tylko do 21 maja. Badanie przydatności odbędzie się w dniach 22-24 maja.

INFORMATOR
dla kandydatów do klasy pierwszej
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W BOCHNI
na rok szkolny 2024/2025

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa w Bochni jest publiczną szkołą artystyczną prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wchodzącą w skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni.

Szkoła kształci uzdolnioną muzycznie młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku ucznia i cyklu kształcenia.

Na sześcioletni cykl nauczania przyjmowane są dzieci w wieku od lat 7 do 10. Cykl sześcioletni obejmuje naukę gry na takich instrumentach jak: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara.

Na czteroletni cykl nauczania przyjmowana jest młodzież w wieku od lat 8 do 16. Cykl czteroletni obejmuje naukę gry na instrumentach: altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja, akordeon, gitara.

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. Wniosek należy złożyć do dnia 21 maja 2024 r. w sekretariacie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni, plac gen. Leopolda Okulickiego 1 (wniosek można pobrać na stronie internetowej szkoły https://www.gov.pl/web/zpsmbochnia w zakładce rekrutacja 2024/2025 lub w sekretariacie szkoły).
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bochni wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Badanie przydatności odbędzie się w dniach 22-24 maja 2024 r. w ustalonym z kandydatami do szkoły terminie.

Informacje o zasadach przyjęć i nauce w szkole można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00 pod numerem telefonu 14 612 32 70.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia