R e k l a m a

OSP Chodenice w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

-

Podczas obchodzonego wczoraj Dnia Strażaka odbyła się ważna dla Bochni uroczystość wręczenia Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączającej jednostkę OSP w Chodenicach w struktury KSRG.

Decyzję wręczył Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Gadowski wraz z Starostą Bocheńskim Adamem Kortą, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Bochni st. bryg. Jackiem Ryncarzem oraz Burmistrzem Miasta Bochnia Magdaleną Łacną.

Burmistrz Magdalena Łacna odniosła się do tego wydarzenia w swoim przemówieniu:

1 maja 2024 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Chodenicach została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, będącego integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mającego na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Dzisiejszy sukces, podnoszący prestiż jednostki, jest zwieńczeniem Państwa ciężkiej pracy i troski wkładanych w utrzymanie oraz stały rozwój OSP Chodenice. 

Świętując razem z Wami Dzień Strażaka, w imieniu własnym oraz społeczności Królewsko-Górniczego Miasta Bochni składam szczere gratulacje, słowa uznania i życzenia wszelkiej pomyślności.

Niech Wasz Patron –  św. Florian ma Was zawsze w swojej opiece.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia