R e k l a m a

Local Trends. Bochnia z nagrodą w dziedzinie edukacji

-

W poniedziałek w Sopocie podczas gali Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy 2024 Związek Miast Polskich uhonorował miasta w dwóch kategoriach, przyznając im tytuły Lider Rozwoju i Lider Edukacji. W tej drugiej dziedzinie Bochnia okazała się najlepsza w kategorii „Pozostałe miasta”.

Podstawą wyboru laureatów były wyłącznie dane ze statystyki publicznej, w tym administracyjnej, powszechnie dostępnej dla wszystkich JST. Wyróżnia się tu miasta, które okazały się najlepsze w dziedzinie edukacji w ostatnich latach, a miarą są tu wyniki na egzaminie ósmoklasisty, jakie uczniowie systematycznie uzyskują w tych miastach, przy jednoczesnym racjonalnym poziomie finansowania oświaty.

Dla każdego z miast wyliczono wskaźnik wyników egzaminów jako średni wynik ze wszystkich egzaminów wchodzących w skład egzaminu ósmoklasisty. Pod uwagę brano lata szkolne od 2020-2021 do 2022-2023 oraz dane publikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oprócz tego, bazując na sprawozdaniach budżetowych publikowanych przez Ministerstwo Finansów, wyliczano również wskaźnik kosztów ponoszonych na edukację przez miasta.

W kategorii „miasta na prawach powiatu” zwyciężyły: Nowy Sącz, Zamość i Wrocław. W kategorii „małe i średnie miasta subregionalne lub wchodzące w skład obszarów funkcjonalnych miast na prawach powiatu, lub miast subregionalnych uhonorowano: Podkowę Leśną, Milanówek, Piaseczno, Józefów, Siechnice, Niepołomice i Brwinów. Natomiast w kategorii: „pozostałe miasta” bezkonkurencyjna była Bochnia.

To właśnie w wymienionych miastach, uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminach ósmoklasisty, a samorządy najlepiej radziły sobie z zarządzeniem i finansowaniem edukacji. Warto dodać również, że pod uwagę brano wyniki uczniów ze wszystkich szkół i publicznych, i prywatnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia