R e k l a m a

Bochnia. Wręczono Ordery Błękitnej Niezapominajki – ZDJĘCIA

-

W piątek w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni wręczono Ordery Błękitnej Niezapominajki. Odznaczenia otrzymali: Elżbieta Rydz-Szczepaniec, Fundacja Ad Meliora Tempora, Wanda Janta, Fundacja Dar Serca w Chicago i Janusz Możdżeń.

Elżbieta Rydz-Szczepaniec rozpoczęła swoją pracę z dziećmi 40 lat temu i pełni rolę dyrektora, pedagoga oraz socjoterapeuty w Domu Dziecka w Bochni. Dba o zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do nauki, zabawy, rozwoju i odpoczynku, tworząc przyjazne i bezpieczne otoczenie. Wspiera wolontariat i praktyki studenckie, działa w licznych stowarzyszeniach, takich jak Małopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dziecka i Rodziny oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków. Zrealizowała projekt „Młodzi-Młodym” oraz organizuje wakacyjne obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnych rodzin. Współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami, policją i szkołami.

Fundacja Ad Meliora Tempora, założona w 2019 roku w Krakowie, pomaga dzieciom w potrzebie, chorym, niewidomym i sierotom, wspierając ich rozwój intelektualny oraz edukację w szkołach publicznych i prywatnych. Od 2022 roku pomaga również młodym uchodźcom z Ukrainy, organizując dla nich wizyty w muzeach i wydarzenia kulturalne. Fundacja przygotowuje paczki świąteczne, spotkania wigilijne oraz przedstawienia dla dzieci. Organizuje wizyty studyjne w Muzeum Auschwitz-Birkenau i nawiązuje liczne kontakty z instytucjami i osobami prywatnymi. Działa edukacyjnie, rozwijając umiejętności komunikacji, publicznego przemawiania i krytycznego myślenia wśród młodzieży, wspierana przez krajowych i zagranicznych specjalistów.

Wanda Janta, historyk i nauczycielka historii, jest członkiem Rady Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego. Przez 20 lat była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jodłówce, gdzie w 2011 roku doprowadziła do nadania jej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego, jako pierwszej szkole w Małopolsce. Dokumentowała nieznane wątki jego biografii, a jej praca trafiła do zbiorów muzeum KL Auschwitz. Jest pomysłodawczynią ogólnopolskiego „Biegu Pileckiego” i zorganizowała udział uczniów w filmie „Pilecki”. Organizowała także spotkania uczniów z kombatantami z Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Światowego Związku Żołnierzy AK. Pani Wanda inspiruje swoich uczniów, ukazując historię jako część życia, motywując ich do działania i ucząc odpowiedzialności za swoje czyny.

Fundacja Dar Serca w Chicago, założona w 1988 roku, pomogła prawie 1400 polskim dzieciom, zapewniając im medyczną pomoc w najlepszych szpitalach i klinikach w USA. Specjalizuje się w leczeniu dzieci z trudnymi schorzeniami, oferując mieszkanie, transport, utrzymanie, tłumacza oraz zaopatrując w leki i sprzęt rehabilitacyjny. Organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci z autyzmem, porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami. Działa dzięki wsparciu Polonii, firm, organizacji i wolontariuszy. Fundusze gromadzi podczas dorocznego Radiotonu, który obejmuje rozmowy z rodzicami, licytacje unikalnych przedmiotów, muzykę i niespodzianki.

Janusz Możdżeń, z wykształcenia plastyk, od wielu lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Angażował się w działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni, uczestnicząc corocznie w organizacji Festiwalu Piosenki „Integracja Dźwiękiem Malowana” oraz wygrywając konkurs na logo Ośrodka. Jako członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci”, od 5 lat prowadzi zajęcia artystyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bochni, ucząc malarstwa, rysunku i ceramiki. Jego praca z osobami niepełnosprawnymi wynika z pasji i potrzeby serca. Cierpliwość, empatia i pogodne usposobienie pomagają mu w tej działalności. Twórczość artystyczna pod jego kierunkiem jest prezentowana na wystawach, bierze udział w konkursach i jest nagradzana, pomagając niepełnosprawnym wyrażać siebie i odzyskiwać spokój.

Order Błękitnej Niezapominajki przyznaje kapituła dziecięca osobom dorosłym „za gorące serce życzliwe dzieciom”. Pomysłodawczynią jest Eleonora Chmielarska.

Pierwszym laureatem Orderu Błękitnej Niezapominajki była Maria Witkowska, dyrektorka teatru Niecieczanie. Wśród laureatów są m.in. Anna Dymna, Ewa Błaszczyk i Marek Piekarczyk.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc