R e k l a m a

Radni ustalili wynagrodzenie dla burmistrza Bochni. Ile będzie zarabiała Magdalena Łacna?

-

W czwartek podczas drugiego posiedzenia nowej Rady Miasta Bochnia ustalono wynagrodzenie burmistrz Bochni Magdaleny Łacnej. Miesięczna pensja wraz z dodatkami będzie wynosić 17 700 zł brutto (przewidziane przepisami widełki to 16-20 tys. zł brutto).

Co zaproponowano w projekcie uchwały?

W projekcie uchwały zapisano następujące wartości:

 • wynagrodzenie zasadnicze – 9400 zł;
 • dodatek funkcyjny – 3000 zł;
 • dodatek specjalny – 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (3720 zł);
 • dodatek za wieloletnią pracę – 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego (1880 zł).

Razem: 18 000 zł.

W uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono, że wynagrodzenie burmistrza w gminie, w której mieszka od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców (Bochnia liczy niecałe 30 tys.) musi zawierać się w następujących widełkach: 16 104 zł – 20 041,50 zł. Zaproponowana w projekcie uchwały kwota, czyli 18 000 zł brutto, stanowiła 90 proc. maksymalnego wynagrodzenia.

PiS zaproponował mniej

Podczas sesji radny Jan Balicki złożył, w imieniu radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość, wniosek o mniejsze uposażenie:

 • wynagrodzenie zasadnicze – 9100 zł;
 • dodatek funkcyjny – 2600 zł;
 • dodatek specjalny – 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (3510 zł);
 • dodatek za wieloletnią pracę – 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego (1820 zł).

Razem: 17 030 zł (85 proc. maksymalnego wynagrodzenia).

Obecnie proponowana kwota to uposażenie pana burmistrza Stefana Kolawińskiego na koniec trzeciej kadencji. Myślę, że przynajmniej część z państwa się zgodzi z tym, że raczej do rzadkości należą sytuacje, w których pracownik otrzymujący nowe stanowisko jest wynagradzany na poziomie bliskim maksimum. Proszę pamiętać, że te maksymalne stawki, które zostały podane w uzasadnieniu dotyczą miast o liczebności do 100 tys. mieszkańców. Mówiąc wprost ustalenie takiego poziomu wynagrodzenia to jest 90 proc. maksymalnego uposażenia, co wydaje się być mając na uwadze wielkość miasta chyba trochę zawyżone. Proszę też zwrócić uwagę na fakt, że w sytuacji, gdy pani burmistrz wywiązując się ze swoich obowiązków będzie miała spore osiągnięcia to praktycznie rzecz biorąc niemal pozbawiamy się elementu motywacyjnego – uzasadnił radny Jan Balicki.

Wniosek, który zyskał poparcie większości

Z kolei radna Jolanta Michałowska (Koalicja Obywatelska), tłumacząc, że projekt uchwały zawiera inne stawki niż przed sesją wnioskowali radni KO, zaproponowała następujące stawki:

 • wynagrodzenie zasadnicze – 9200 zł;
 • dodatek funkcyjny – 3000 zł;
 • dodatek specjalny – 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (3660 zł);
 • dodatek za wieloletnią pracę – 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego (1840 zł).

Razem: 17 700 zł (88 proc. maksymalnego wynagrodzenia).

Wniosek klubu radnych PiS został odrzucony (9 głosów „za”, 12 „przeciw”), a drugi z wniosków uzyskał poparcie rady (14 „za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”). Dlatego głosowano uchwałę uwzględniającą drugi wniosek i w tym kształcie przegłosowano dokument 13 głosami „za”, przy 6 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.


Kto jak zagłosował?

Wynik głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego Jana Balickiego:

za (9): Jan Balicki, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogdan Kosturkiewicz, Barbara Kucharska, Grzegorz Pałkowski, Ireneusz Sobas, Rafał Sroka, Barbara Szczygieł;

Wynik głosowania wniosku zgłoszonego przez radną Jolantę Michałowską:

za (14): Marek Bryg, Maciej Buszko, Maciej Gawęda, Urszula Golińska, Marcin Imiołek, Katarzyna Korta-Wójcik, Jolanta Michałowska, Roman Mocię, Filip Pach, Sylwia Pachota-Rura, Grzegorz Pałkowski, Marek Rudnik, Luiza Sawicka-Hofstede, Wojciech Woźniczka;

wstrzymał się (1): Bogdan Kosturkiewicz.

Wynik głosowania uchwały ws. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bochnia:

za (13): Maciej Buszko, Maciej Gawęda, Urszula Golińska, Marcin Imiołek, Katarzyna Korta-Wójcik, Jolanta Michałowska, Roman Mocię, Filip Pach, Sylwia Pachota-Rura, Grzegorz Pałkowski, Marek Rudnik, Luiza Sawicka-Hofstede, Wojciech Woźniczka;

wstrzymał się (1): Bogdan Kosturkiewicz;

brak głosu (1): Jan Balicki.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia