R e k l a m a

Spotkanie bocheńskich samorządowców z posłem Bartłomiejem Sienkiewiczem

-

Perspektywy pozyskania środków europejskich na lokalne inwestycje to główny temat rozmów Bartłomieja Sienkiewicza, byłego ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kandydata do Parlamentu Europejskiego, z bocheńskimi samorządowcami.

W spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Bochni, uczestniczyli starosta bocheński Adam Korta, burmistrz Bochni Magdalena Łacna oraz przewodnicząca rady miasta Bochnia – Katarzyna Korta-Wójcik.

„Rozmowy koncentrowały się wokół kluczowych projektów, które mogą znacząco przyczynić się do rozwoju Bochni i Powiatu Bocheńskiego” – przekazano w komunikacie prasowym. „Środki europejskie stanowią ogromną szansę dla samorządów, zwłaszcza w najbliższych latach, kiedy to planowane są kolejne alokacje funduszy, szczególnie z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dzięki tym środkom pojawi się możliwość realizacji inwestycji, które nie tylko poprawią jakość życia mieszkańców, ale również przyczynią się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Bochni” – zaznaczono.

W tym kontekście starosta zwrócił uwagę na potrzebę budowy Centrum Zdrowia Psychicznego, które jest najważniejszym zadaniem samorządu powiatowego w obecnej kadencji, natomiast burmistrz główny nacisk położyła na budowę miejskiego żłobka, którego brak był często wskazywany podczas przedwyborczych spotkań z mieszkańcami.

„Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na potrzebę kontynuacji budowy łącznika autostradowego, a w efekcie tego wyprowadzenia drogi wojewódzkiej z centrum miasta. Ważną kwestią będzie pozyskanie środków na stworzenie w Bochni Centrum Biblioteczno-Kulturalnego. To inicjatywa, która może zostać zrealizowana wspólnym wysiłkiem miasta i powiatu, a po jej realizacji powstałby budynek spełniający najwyższe wymagania w sferze rozwoju i promocji szeroko pojętej kultury” – zaznaczono.

„Bartłomiej Sienkiewicz wyraził swoje pełne wsparcie dla planów rozwoju Bochni, podkreślając, jak ważne jest wykorzystanie dostępnych funduszy europejskich. Środki te są kluczowe dla samorządów, aby móc przekształcić wizję w rzeczywistość”.

Spotkanie zostało zakończone spacerem po centrum Bochni (zrewitalizowanym w dużej części za środki z UE), z metą przy szybie Sutoris (przebudowanym w ostatnim czasie za środki z UE), gdzie rozmawiano jeszcze z prezesem Kopalni Soli Bochnia, Krzysztofem Ziębą.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia