R e k l a m a

Rada Powiatu w Bochni. Wybrano składy komisji – jedynym przewodniczącym z PiS został niespodziewanie Tomasz Całka

-

Na sesji w miniony czwartek (23 maja) radni Rady Powiatu wybrali składy komisji stałych oraz ich szefów. Do kuriozalnej sytuacji doszło przy wyborze przewodniczącego komisji zdrowia – pokieruje nią radny z opozycyjnego PiS, ale… nie ten którego chciało Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiadomo, czy postawa Tomasza Całki nie doczeka się konsekwencji ze strony klubu.

W 23-osobowej Radzie Powiatu w Bochni większość (12 radnych) ma koalicja złożona z przedstawicieli czterech ugrupowań: Nasza Wspólna Sprawa, Koalicja Obywatelska, Wspólna Droga oraz Niezależni do Powiatu Bocheńskiego. Opozycyjny PiS ma 11 radnych.

Przy radzie działa sześć komisji stałych. Jak wynikało z wypowiedzi na czwartkowej sesji, ustalono, że dwóm będą mogli przewodniczyć radni z PiS. Chodziło o komisję zdrowia i opieki społecznej oraz komisję edukacji, sportu i turystyki.

Podczas głosowań doszło jednak do zaskakującej sytuacji, bo na szefa komisji zdrowia przewodniczący rady Jarosław Marzec (z KO) zgłosił Tomasza Całkę z PiS, ale PiS miał swojego, innego, kandydata i zgłosił Mariusza Zająca. Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. – Skoro koalicja rządząca chce korzystać z mojego doświadczenia i pracy, to jak mogłem się nie zgodzić na kandydowanie? Co powiedzieliby wyborcy, że nie chcę pracować? – tłumaczył potem w rozmowie z Bochnianin.pl Tomasz Całka. W głosowaniu (które zresztą z powodu braku rozstrzygnięcia przeprowadzono dwukrotnie) cały PiS – łącznie z Całką (!) – zagłosował na M. Zająca, ale byli w mniejszości i koalicja rządząca 12 głosami „za” na przewodniczącego wybrała… Tomasza Całkę.

Chwilę później głosowano nad kandydaturą na szefa komisji edukacji (szefowanie miało przypaść komuś z PiS-u) – PiS zgłosił Andrzeja Kąckiego, ale rządząca koalicja tę kandydaturę odrzuciła (11 za, 12 przeciw). Po krótkiej przerwie PiS nie wystawił już innego kandydata, więc Nasza Wspólna Sprawa zgłosiła Krzysztofa Kołodziejczyka ze swoich szeregów i to on został przewodniczącym tej komisji (12 za, 6 przeciw, 5 wstrzymujących się).

Pełne składy komisji stałych – poniżej. Dodatkowo powołano komisję doradczą „bezpieczeństwa i porządku publicznego”, w skład której weszli byli komendanci straży pożarnej: Krzysztof Kokoszka i Robert Cieśla. Ta jedna komisja to komisja społeczna, za pracę w której nie przysługuje dieta.

Składy komisji stałych w Radzie Powiatu w Bochni

Czym zajmują się komisje stałe? Do zadań i uprawnień komisji stałych należy m.in. opiniowanie projektów uchwał, opiniowanie skarg i wniosków mieszkańców, kontrola wykonania uchwał, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

Komisja Rewizyjna:

Beata Puzia (Nasza Wspólna Sprawa) – przewodnicząca
Anna Zdebska-Sroka (Koalicja Obywatelska)
Maksymilian Truś (Wspólna Droga)
Damian Gaża (Prawo i Sprawiedliwość)
Janusz Ochel (Prawo i Sprawiedliwość)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Anna Zdebska-Sroka (KO) – przewodnicząca
Beata Puzia (NWS)
Wiesław Kukla (NWS
Maksymilian Truś (WD)
Elżbieta Adamska (PiS)
Bernadetta Błoniarz (PiS)
Andrzej Kącki (PiS)

Komisja Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Wiesław Kukla (NWS) – przewodniczący
Robert Cieśla (PiS)
Róża Gawłowicz (KO)
Adam Korta (NWS)
Ewelina Makowska (Niezależni)
Janusz Ochel (PiS)
Marek Patalita (PiS)

Komisja Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji:

Maksymilian Truś (Wspólna Droga) – przewodniczący
Bernadetta Błoniarz (PiS)
Ryszard Drożdżak (WD)
Krzysztof Kokoszka (PiS)
Paweł Leśniak (PiS)
Jarosław Marzec (KO)
Rafał Rudka (WD)

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej:

Tomasz Całka (PiS) – przewodniczący
Elżbieta Adamska (PIS)
Damian Gaża (PiS)
Mariusz Zając (PiS)
Róża Gawłowicz (KO)
Adam Korta (NWS)
Józef Słonina (WD)

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki:

Krzysztof Kołodziejczyk (NWS) – przewodniczący
Mariusz Zając (PiS)
Andrzej Kącki (PiS)
Paweł Leśniak (PiS)
Ryszard Drożdżak (WD)
Józef Słonina (WD)
Jarosław Marzec (KO)

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia