R e k l a m a

Dofinansowanie z LGD Dolina Raby dla firmy MAGI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej pn.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH W FIRME MAGI S.C. POPRZEZ ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO GOTOWANIA I HARTOWANIA WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH ORAZ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

mająca na celu rozwój istniejącego przedsiębiorstwa FIRMY MAGI S.C. Maria Zdebska, Agnieszka Gomułka produkującego wyroby garmażeryjne oraz utworzenie 2 miejsc pracy średniorocznie.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”.
Wartość całkowita projektu 176 670,50
Wartość dofinansowania 100 000,00
www.dolinaraby.pl

Bieżący miesiąc