R e k l a m a

Rada Powiatu w Bochni. „Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki”

-

Szef powiatowej opozycji skrytykował starostę bocheńskiego za to, że ten w inauguracyjnym przemówieniu podkreślił iż na ugrupowania tworzące koalicję rządzącą w powiecie zagłosowało w sumie o prawie 10 tys. osób więcej niż na opozycyjny PiS. – Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki – cytował Marka Twaina szef klubu PiS Andrzej Kącki i zaznaczył: – Fakty są następujące: wybory do rady powiatu wygrał komitet Prawo i Sprawiedliwość.

Swoje oświadczenie w tej sprawie Andrzej Kącki wygłosił na zakończenie II sesji rady powiatu (23 maja).

– Pan Starosta stwierdził, że ”mieszkańcy powiatu obdarzyli ugrupowania, które tworzą naszą koalicję, ogromnym kredytem zaufania oddając ponad 25 tys. głosów , czyli ponad 58 proc. Dla porównania klub Prawo i Sprawiedliwość otrzymał prawie 10 tys. głosów mniej”. Komentując fragment tego expose – chciałbym zacytować słynny aforyzm  Marka Twaina, który żartobliwie stwierdził: Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki – powiedział Andrzej Kącki, występujący w imieniu klubu PiS.

– Szanowny panie starosto, nie zarzucam panu świadomej i celowej manipulacji, ale mając na uwadze szacunek do wszystkich wyborców, apeluję, aby w przyszłości w wystąpieniach publicznych opierał się pan na faktach, a nie na dowolnie interpretowanych statystykach, a fakty są następujące: wybory do Rady Powiatu wygrał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskując poparcie 16 238 wyborców, co daje 36,97% oddanych głosów, drugie miejsce zajął Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Sprawa uzyskując poparcie 8 131 wyborców, co daje 18, 51 % oddanych głosów. I na ten drugi wynik może się pan uczciwie powoływać, bo są to rzeczywiście świadomie oddane na państwa głosy – stwierdził radny.

W dalszej części wystąpienia Andrzej Kącki dodał: – KW Prawo i Sprawiedliwość, mimo że jest zwycięskim ugrupowaniem, nie rządzi w powiecie, ponieważ nie było tak atrakcyjne w rozmowach koalicyjnych jak inne ugrupowania, a dlaczego, to niech wyborcy sami ocenią.

Następnie odwołał się do słynnego cytatu z Martina Luthera Kinga „I have a dream”. – Ja też mam marzenie, abyśmy przez te najbliższe 5 lat darzyli się szacunkiem, abyśmy szanowali wyborców, którzy na nas głosowali (te ponad 16 tysięcy wyborców PiS nie zniknie z powiatu bocheńskiego), mam marzenie,  abyśmy spierali się, ale w duchu samorządowej wspólnoty a nie partyjnej nawalanki,  mam marzenie, abyśmy w grze różnych interesów, nie przekraczali pewnych granic, za którymi pozostaje wstyd i zdrada.

Na koniec zadeklarował, że „będziemy konstruktywną, ale jednocześnie bardzo wymagającą opozycją”.

Poproszony przez Bochnianin.pl o komentarz starosta Adam Korta ocenił: – Dziękuję radnym Prawa i Sprawiedliwości za zaangażowanie i chęć dyskusji nad ważnymi kwestiami dotyczącymi naszego powiatu. Pozwalam sobie jednak zauważyć, że interpretacja wyników wyborczych, przytoczona przez pana Andrzeja Kąckiego, oparta na żartobliwym cytacie Marka Twaina, może prowadzić do nieuzasadnionych wniosków. A do wyników wyborów należy podchodzić z pokorą. Ugrupowania, które tworzą koalicję w powiecie otrzymały 25 637 głosów, a Prawo i Sprawiedliwość 16 238. To ogromna różnica. Pokora oznacza też akceptację wyników demokratycznych procedur, niezależnie od indywidualnych preferencji – podkreślił.

Adam Korta dodał również: – Po raz kolejny zaznaczam, że w poprzedniej kadencji Rada Powiatu pokazała, że potrafi działać dla wspólnego dobra. Wiele decyzji było podejmowanych jednogłośnie. Współpraca jest kluczem do sukcesu. O to właśnie apeluję do radnych Prawa i Sprawiedliwości.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc