R e k l a m a

Trwa głosowanie nad projektami do Budżetu Obywatelskiego 2020

-

Od poniedziałku trwa głosowanie nad projektami do Budżetu Obywatelskiego Bochnia na 2020 rok. Głosowanie internetowe potrwa do 16 września, a do 13 września można w sposób tradycyjny zagłosować w magistracie.

Na zadania ogólnomiejskie przeznaczona jest kwota 641 457 zł, natomiast wartość zgłoszonych projektów to ponad 2 mln zł. Kwota na zadania osiedlowe to 770 tys. zł (po 55 tys. na każde z nich), a szacunkowa wartość zgłoszonych projektów wynosi nieco ponad 1 mln zł.

Głosować może każdy mieszkaniec Bochni, który najpóźniej w dniu zakończenia głosowania ukończył 16 lat.

Głosowanie nad projektami odbywa się od 2 do 16 września poprzez internetowy system głosowania znajdujący się pod adresem www.bochniadecyduje.pl, jak i w sposób tradycyjny w dniach 2-6 września oraz 9-13 września w godz. 7:30-15:30 na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Bochnia.

Lokal wyborczy

Zasady głosowania w lokalu wyborczym (Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2):

  1. Mieszkaniec po przyjściu do lokalu wyborczego otrzymuje jedną kartę wyboru projektów wraz z oświadczeniem będącym jej integralną częścią.
  2. Po wypełnieniu oświadczenia znajdującego się na odwrocie karty wyboru projektów, należy zaznaczyć znak „X” przy jednym wybranym projekcie ogólnomiejskim (część I karty) i jednym wybranym projekcie osiedlowym (część II karty) lub zaznaczyć znak „X” w polu TAK lub NIE przy każdym z projektów.
  3. Zaznaczenie większej ilości projektów niż określone w powyższym punkcie lub brak jakiegokolwiek zaznaczenia powoduje nieważność głosu.
  4. Następnie mieszkaniec wrzuca swój głos do urny.

Głosowanie internetowe

Głosowanie internetowe potrwa do północy z poniedziałku na wtorek (16 września). Dostęp do systemu głosowania: www.bochniadecyduje.pl.

Osoby posiadające zameldowane stałe lub czasowe zostaną zweryfikowane automatycznie na podstawie numeru PESEL i ulicy zamieszkania. Osoby nie posiadające meldunku w Bochni, a będące mieszkańcami miasta, by wziąć udział w głosowaniu, będą zobligowane do założenia konta w aplikacji obsługującej głosowanie. Osoby posiadające już konta w systemie, będą mogły skorzystać z nich również w tegorocznej edycji głosowania. W razie braku hasła można skorzystać z przypomnienia, a hasło wysłane zostanie na wskazanego e-maila.

Pomoc przy głosowaniu

Wszelkich informacji dotyczących głosowania, zarówno tradycyjnego, jak i online, udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w dniach 2-6 oraz 9-13 września w godz. 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu: 14 61 49 153.

Ponadto każdy mieszkaniec zgłaszający się osobiście do Urzędu Miasta otrzyma pomoc w oddaniu głosu, korzystając z aplikacji internetowej obsługującej głosowanie (w godzinach pracy Urzędu).

40 zadań do wyboru

Lista projektów, które biorą udział w głosowaniu:

  • ogólnomiejskie – link TUTAJ,
  • osiedlowe – link TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc