R e k l a m a

Zmiany w komisjach stałych Rady Miasta Bochnia – LISTA

-

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Bochnia zmieniono składy komisji stałych. Było to konieczne, bo Filipowi Pachowi i Wojciechowi Woźniczce wygasły mandaty radnych. Do komisji rewizyjnej weszli Sylwia Pachota-Rura i Maciej Buszko, a nową przewodniczącą komisji gospodarki komunalnej została Jolanta Michałowska.

Jak już informowaliśmy 31 maja Filip Pach i Wojciech Woźniczka zostali powołani na stanowiska zastępców burmistrza Bochni. Kilka tygodni wcześniej złożyli ślubowania na radnych, tych funkcji nie można łączyć, dlatego ich mandaty uległy wygaśnięciu (automatycznie przestali też być członkami komisji stałych).

Na razie składu rady nie uzupełniono o nowych radnych – najpewniej stanie się to na sesji zaplanowanej na 27 czerwca. Natomiast w czwartek podczas nadzwyczajnej sesji dokonano kilku zmian w składach komisji stałych:

 • Sylwia Pachota-Rura (Reaktor B7) weszła w skład komisji rewizyjnej;
 • Maciej Buszko (Bocheńska Wspólnota Samorządowa) uzupełnił skład komisji rewizyjnej;
 • Jolanta Michałowska (Koalicja Obywatelska) została przewodniczącą komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Konieczność dokonania tych zmian w trybie nadzwyczajnym tłumaczono koniecznością uzupełnienia składu komisji rewizyjnej przed jej posiedzeniem zaplanowanym na czwartek 13 czerwca (niektórzy radni skrytykowali okoliczności zwołania sesji – wkrótce nasza relacja).

Pośpiech wynikał z tego, że do 15 czerwca komisja rewizyjna musi sporządzić wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium dla burmistrza. Filip Pach i Wojciech Woźniczka byli członkami komisji rewizyjnej, a po wygaśnięciu ich mandatów w komisji rewizyjnej było 4 radnych, choć powinno być co najmniej 5, w tym przedstawiciele każdego z klubów radnych (w radzie funkcjonują trzy kluby: PiS, KO i B7).

Aktualne składy komisji stałych Rady Miasta Bochnia (w nawiasach skrócone nazwy komitetów, z których radni otrzymali mandaty):

Komisja Rewizyjna:

 • Bogdan Kosturkiewicz (PiS) – przewodniczący
 • Jolanta Michałowska (KO)
 • Grzegorz Pałkowski (PiS)
 • Marek Bryg (PiS)
 • Sylwia Pachota-Rura (B7)
 • Maciej Buszko (BWS)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Maciej Buszko (BWS) – przewodniczący
 • Urszula Golińska (KO)
 • Sylwia Pachota-Rura (B7)
 • Jolanta Michałowska (KO)
 • Ireneusz Sobas (PiS)
 • Bogdan Kosturkiewicz (PiS)
 • Andrzej Dygutowicz (PiS)

Komisja Prawa i Spraw Obywatelskich:

 • Ireneusz Sobas (PiS) – przewodniczący
 • Maciej Buszko (BWS)
 • Marek Rudnik (BdB)
 • Andrzej Dygutowicz (PiS)

Komisja Oświaty, Wychowania, Sportu i Turystyki:

 • Barbara Szczygieł (PiS) – przewodnicząca
 • Maciej Gawęda (B7)
 • Luiza Sawicka-Hofstede (B7)
 • Marcin Imiołek (BdB)
 • Rafał Sroka (PiS)

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów:

 • Jan Balicki (PiS) – przewodniczący
 • Roman Mocię (KO)
 • Marek Rudnik (BdB)
 • Sylwia Pachota-Rura (B7)
 • Grzegorz Pałkowski (PiS)

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

 • Jolanta Michałowska (KO) – przewodnicząca
 • Roman Mocię (KO)
 • Marcin Imiołek (BdB)
 • Marek Bryg (PiS)

Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej:

 • Urszula Golińska (KO) – przewodnicząca
 • Barbara Kucharska (PiS)
 • Barbara Szczygieł (PiS)
 • Rafał Sroka (PiS)

Komisja Kultury:

 • Luiza Sawicka-Hofstede (B7) – przewodnicząca
 • Katarzyna Korta-Wójcik (KO)
 • Maciej Gawęda (B7)
 • Barbara Kucharska (PiS)
 • Jan Balicki (PiS)

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc