R e k l a m a

Drugi etap budowy hali sportowej w Łapczycy zrealizuje ta sama firma?

-

Trwa procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę II etapu rozpoczętej w zeszłym roku budowy okazałej hali sportowej przy kompleksie oświatowym w Łapczycy, w gminie Bochnia. Bardzo prawdopodobne, że inwestycję dokończy firma, która realizuje obecne prace.

Przetarg na II etap budowy rozpisano drugi raz, bo w pierwszym złożone oferty znacznie przekraczały środki, jakie gmina zamierzała przeznaczyć na to zadanie. W drugim postępowaniu chętnych do realizacji inwestycji jest więcej, ale co ważne, złożono też oferty mieszczące się w oczekiwaniach samorządu.

Gmina zamierzała przeznaczyć na II etap budowy 8,05 mln zł. Na przetarg wpłynęło w sumie 7 ofert o bardzo dużej rozpiętości cenowej. Najdroższa to aż 13,5 mln zł.

Najniższą ofertę (około 7,99 mln zł) złożyła firma „MATEO” z Tarnowa, która od sierpnia zeszłego roku realizuje pierwszy etap inwestycji.

Obecnie trwa sprawdzanie i weryfikacja dokumentów złożonych przez uczestników przetargu. Oficjalne rozstrzygnięcie postępowania i wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024