R e k l a m a

Radni pozbawią prezydenta Andrzeja Dudę honorowego obywatelstwa Bochni?

-

Do Rady Miasta Bochnia wpłynęła petycja z wnioskiem o uchylenie uchwały nadającej Andrzejowi Dudzie tytuł Honorowego Obywatela Bochni. Wnioskiem zajmowała się już Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która głosami większości radnych tej komisji poparła petycję. Ostateczna decyzja należy do całej Rady Miasta Bochnia.

W styczniu 2018 roku Rada Miasta Bochnia przegłosowała uchwałę nadającą Andrzejowi Dudzie tytuł Honorowego Obywatela Królewsko-Górniczego Miasta Bochni. Natomiast w czerwcu br. do rady wpłynęła petycja, aby uchylić tę uchwałę.

Autor tak uzasadnił swoją „petycję z żądaniem” (tak sformułował swój wniosek) o uchylenie uchwały:

Nie podzielam bałwochwalczej radości, ani dumy, ani uznania ówczesnej Rady Miasta dla postawy Andrzeja Dudy. Ten człowiek, który sprawuje najwyższą funkcję w państwie, w żaden sposób nie zasługuje na honorowe obywatelstwo Bochni, a powody są następujące:

  • łamanie Konstytucji RP;
  • ostentacyjne wspieranie skazanych przestępców;
  • publiczne obrażanie Polaków przez nazywanie ich „świniami”.

O ile trzej inni honorowi obywatele przynoszą Bochni chlubę, to Andrzej Duda jako honorowy obywatel jest powodem do wstydu i należy to jak najszybciej zmienić”.

Podczas czwartkowego posiedzenia sprawą zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Z krótkiej dyskusji wynika, że radni tej komisji są podzieleni – część popiera petycję, a część nie.

Powiedzmy sobie wprost: ta petycja ma charakter polityczny. (…) Trochę nas to ośmieszy, jeżeli uznamy tę petycję za zasadną. Pan prezydent nie zabiegał o to, aby być honorowym obywatelem miasta Bochni. Jeżeli kiedyś bocheński samorząd podjął taką decyzję, z tego co sobie przypominam przez aklamację [nie przez szczegóły, wyjaśnienie na końcu artykułu – przyp. red.], przez przedstawicieli różnych ugrupowań, to nie powinniśmy robić sobie teraz złego PR-u na skalę Polski skomentował radny Bogdan Kosturkiewicz.

Trochę może nas to ośmiesza, ale z drugiej strony dawanie tytułu honorowego obywatela Bochni komuś, bo miał zasługi itd. choć się o to nie prosił, ale ten ktoś potem popełnił wiele haniebnych czynów to uważam, że powinniśmy pomyśleć o tym, żeby ten tytuł mu zabrać, bo tak się też postępuje. To jest tylko tytuł honorowy – powiedziała radna Jolanta Michałowska.

Wynik głosowania ws. uznania petycji za zasadną:

za (4): Maciej Buszko, Urszula Golińska, Sylwia Pachota-Rura, Jolanta Michałowska;

Wynik głosowania oznacza, że komisja będzie rekomendowała Radzie Miasta Bochnia poparcie petycji. Temat prawdopodobnie trafi pod obrady sierpniowej sesji (petycja wpłynęła 10 czerwca, a na jej rozpatrzenie są 3 miesiące).


Tak głosowano nad przyznaniem tytułu Andrzejowi Dudzie

Głosowanie odbyło się na sesji 25 stycznia 2018 roku. Radni nie byli jednogłośni w decyzji dotyczącej nadania prezydentowi Andrzejowi Dudzie tytułu honorowego obywatela Bochni.

Rada Miasta Bochnia liczy 21 osób. W sali obrad podczas głosowania było obecnych 18 radnych (Piotra Dziurdzi nie było tego dnia w ogóle, a Michał Rojewski i Krzysztof Sroka zwolnili się w trakcie posiedzenia).

Z pozostałych 18 osób uchwałę nadającą prezydentowi Andrzejowi Dudzie tytuł honorowego obywatela Bochni poparło 15 osób, 1 wstrzymała się od głosu (Łucja Satoła-Tokarczyk), a 2 nie wzięły udziału w głosowaniu (Marta Babicz i Eugeniusz Konieczny). Ten ostatni podczas głosowania trzymał nawet kartkę z napisem: „Konstytucja?”.

„Za” głosowali wówczas: Jan Balicki, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Bogusław Dźwigaj, Adam Graboś, Marek Gruca, Celina Kamionka, Jacek Kawalec, Karol Klima, Bogdan Kosturkiewicz, Jan Mazur, Rafał Sroka, Kazimierz Ścisło, Zbigniew Włosiński, Robert Żelichowski.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc