R e k l a m a

Łukasz Smółka Marszałkiem Województwa Małopolskiego

-

Sejmik Województwa Małopolskiego po prawie 3 miesiącach od wyborów i niezwykłych politycznych perypetiach, wczoraj wreszcie wybrał marszałka i zarząd. Marszałkiem Województwa Małopolskiego został Łukasz Smółka (PiS). Funkcję wicemarszałków będą pełnić – Witold Kozłowski i Ryszard Pagacz, a członkami zarządu zostały – Marta Malec-Lech i Iwona Gibas (wszyscy PiS).

W głosowaniu wzięło udział 39 radnych. Za kandydaturą Łukasza Smółki głosowało 22 radnych, przeciwko – 17 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zaraz po wyborze na Marszałka Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka zadeklarował ścisłą współpracę między zarządem województwa a radnymi.

Łukasz Smółka od wielu lat pracuje na rzecz samorządu. Pełni funkcję radnego województwa od 2014 roku. Od listopada 2015 r. był szefem gabinetu Ministra Infrastruktury i Budownictwa – uczestniczył w najważniejszych projektach dla województwa małopolskiego w zakresie infrastruktury drogowej oraz kolejowej. Wcześniej był dyrektorem biura Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynatorem projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczącego zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby wzmacniania potencjału ratowniczego małopolskich strażaków. Nadal społecznie angażuje się w rozwój ochotniczych straży pożarnych oraz lokalnych stowarzyszeń.

Jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunku „Technika rolnicza i leśna”. W trakcie studiów aktywny działał w samorządzie studenckim, pracował również w Studenckim Kole Naukowym oraz zasiadał w Senacie Uniwersytetu Rolniczego.

W skład nowego Zarządu Województwa Małopolskiego weszli również: Witold Kozłowski i Ryszard Pagacz, którzy objęli stanowiska wicemarszałków, a członkami zarządu zostały: Marta Malec-Lech i Iwona Gibas.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc